Med VDC kan vi granska säkerheten i förväg

Byggbranschen går alltmer över till digitala hjälpmedel och det kan öka säkerheten och förebygga olyckor. VDC, Virtual Design and Construction, kan exempelvis användas för att planera farliga arbetsmoment och förutsäga risker genom att granska säkerheten i förväg via 3D-modellerna.

Byggbranschen går alltmer över till digitala hjälpmedel och det kan öka säkerheten och förebygga olyckor. VDC, Virtual Design and Construction, kan exempelvis användas för att planera farliga arbetsmoment och förutsäga risker genom att granska säkerheten i förväg via 3D-modellerna.

På ett av våra riktigt stora projekt, Värö bruk, där vi byggt ut Södra Cells pappersmassaindustri samtidigt som produktionen pågått, har vi kunnat förebygga olyckor med hjälp av VDC. Varje incident har lagts in som en röd punkt i projektets BIM, byggnadsinformationsmodell. Bakom varje punkt finns information om incidenten. Sedan har vi granskat incidenterna i 3D-modellen och hittat mönster som förklarar risker. Det gör det lättare att förebygga olyckor, både under och efter projektet.

arbetsmiljo_punkter_varo_top

VDC kan på många sätt bidra till en säkrare arbetsmiljö. VDC-koordinatorn på projekt Värö har i samarbete med arbetsledningen tagit fram en mall där de varje vecka på arbetsmöten har kunnat visa de tillbud som rapporterats in. Det ger en bra överblick på vad som hänt och blir ett bra diskussionsforum på mötena för hur arbetsmiljön kan bli bättre i samverkan från berörda i projektet.

VDC-koordinatorn på Värö har också tagit fram 3D-filmer på hur arbetsmomenten ska gå till. Dessa filmer har alla i arbetslaget kunnat titta på tillsammans innan ett särskilt kritiskt arbetsmoment genomförts. Det har underlättat både språkligt och rent arbetsmässigt – alla ser hur det ska gå till. Och alla kan föreslå ändringar i arbetssättet om man ser något att förbättra. Här kan du se ett exempel på en sådan film:

Vi ser många fördelar med att använda VDC inom just arbetsmiljö. Har du några förslag så hör gärna av dig!

/Gästbloggare Josef Habbe, Gruppchef VDC, Civil Engineering West

Foto: Södra Cell

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.