Mångfald och kreativitet i Dome of Visions

Att människor tillsammans skapar en stad för 70 000 invånare mitt ute i Nevadas öken fylld av konst och personliga uttryck för att sedan elda upp det man byggt, avetablera utan att lämna ett spår efter sig och åka därifrån upprymda och stärkta kan låta främmande för de flesta av oss, men det finns framgångsrika principer och bärande idéer som kan användas för att förbättra platser där vi lever, runt om i världen.

Att människor tillsammans skapar en stad för 70 000 invånare mitt ute i Nevadas öken fylld av konst och personliga uttryck för att sedan elda upp det man byggt, avetablera utan att lämna ett spår efter sig och åka därifrån upprymda och stärkta kan låta främmande för de flesta av oss, men det finns framgångsrika principer och bärande idéer som kan användas för att förbättra platser där vi lever, runt om i världen.

Dome of Visions i Stockholm, en visionär mötesplats för en hållbar framtid, blev en inspirerande fond för evenemanget Burning Man Co-Created cities. Mer än 70 deltagare av olika bakgrund och erfarenheter samlades under en eftermiddag för att praktisera några av Burning Man’s bärande principer på utvalda platser i Stockholm. Platserna hade valts ut med omsorg, det är platser där tusentals människor rör sig med stor potential för människor att trivas och sysselsätta sig. Av olika anledningar upplevs de mer som transportsträckor, öde platser eller rent av döda platser.

Det vi deltog i var en form av stadsplanering deluxe. Det var ett aktivt kreativt medskapande av stadens folk för stadens väl. Det händer något nytt när människor från vitt skilda bakgrunder med mångfacetterade perspektiv träffas för att skapa och lyssna till varandras idéer. Illustratörerna som var med omsatte flinkt deltagarnas olika idéer så fler kunde förstå och bygga vidare. Det började trevande av oss som var först på plats, men i takt med att domen fylldes med deltagare var det inspirerande att höra hur sorlet spred sig och det diskuterades värme, färg, ljus, ljud, konst, scener, torn, dofter och grönytor och blåste liv i Kistagången, Tegelbacken och torget i Tensta.

Den samlade kreativiteten när människor tillåter sig att inkludera andra och släppa fram sitt eget okritiserade uttryck är – häftig, i brist på ett bättre ord.

Jag tog ett kliv tillbaka och reflekterade över människors förmåga att skapa tillsammans helt utan incitament eller baktankar, för att det är kul att skapa, för att vi vill göra bra för oss själva och andra. Det slår mig att vi har förmånen att arbeta i projektform i byggbranschen, en del längre, andra kortare där vi skapar miljöer för samhällen och medborgare. Mångfald är en skyldighet för ett stort företag som NCC, men vi gör det för att det finns en enorm kraft och styrka i mångfalden. Vårt jobb är att skapa arbetsklimat där detta kommer till sin rätt. Det bevisade sig igen under dagens workshop. Den samlade kreativiteten när människor tillåter sig att inkludera andra och släppa fram sitt eget okritiserade uttryck är – häftig, i brist på ett bättre ord.

Det är svårt att delta i ett evenemang av Burning Man’s karaktär utan att inspireras. NCC:are som var där samlades vid ett bord mot slutet och samlade våra intryck. Vi konstaterar att en inspirerande eftermiddag förstärker vår inriktning att bygga framgången på människorna i företaget och att arbeta tillsammans i och mellan grupper. Vi har varit på rätt spår länge. Framgångsrikt samhällsbyggande sker inte från isolerade skrivbord. Vi är bra på att samverka över traditionella gränser i byggbranschen, vi tar fram interaktiva medskapande mötesformer såsom NCC Projektstudio i projektering och NCC Projektplanering i produktion. Vi utvidgar användningsområden för BIM och VDC och ger våra slutkunder möjlighet att förstå och kommentera lösningar som endast tekniker kunde förstå tidigare.

Det är en spännande tid vi lever i. Låt oss ta vara på den!

Gästbloggare John Thorsson,
Affärschef, Civil SE East

Framtidens hållbara samhälle kräver nytänkande, nya samarbeten och innovationer. Dome of Visions är en visionär och inpirerande mötesplats som bjuder in till samtal kring en hållbar framtid. Här kan djärva idéer bytas, spännande diskussioner föras och nya förslag visas.

Dome of Visions Stockholm drivs i samverkan mellan NCC och KTH med samarbetspartners och är öppen perioden september 2015 – oktober 2017.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.