Låt fler flickor få gå i skolan i Guatemala

Mitt namn är Carolina Poggio och sedan tio år tillbaka arbetar jag för barnrättsorganisationen Plan International. Vi är väldigt glada att vi nu är aktuella för NCC:s juldonation eftersom det kommer att bli ett mycket välbehövligt bidrag till vår verksamhet. 

Mitt namn är Carolina Poggio och sedan tio år tillbaka arbetar jag för barnrättsorganisationen Plan International. Vi är väldigt glada att vi nu är aktuella för NCC:s juldonation eftersom det kommer att bli ett mycket välbehövligt bidrag till vår verksamhet. 

Bild av Carolina Carolina Poggio, Plan International

Foto: Mattias Brunander

Vi jobbar i hela världen men eftersom jag själv är född i Argentina känner jag extra starkt för Latinamerika. Guatemala var det första landet som jag besökte som plananställd – det är ett fantastiskt land, med sex stora etniska grupper och fler än 30 olika språk – alla länkade till Mayakulturen. I Guatemala arbetar Plan International brett med barns rättigheter, med särskilt fokus på utbildning och skydd mot alla typer av våld. Även om vi arbetar med alla barn har vi särskilt fokus på flickor som ofta är dubbelt diskriminerade.

Även om Guatemala är ett fantastiskt land finns det också mycket fattigdom och stora klyftor mellan rika och fattiga. Endast runt 40 procent av alla flickor går vidare till högstadiet. På landsbygden är det ännu färre.

Flicka i skolbänk, plan international

Foto: Evita Paredes

Det faktum att färre barn fortsätter gör att det finns färre tillgängliga skolor och att vägen till skolan därmed blir längre. Det innebär antingen höga transportkostnader eller att barnet behöver ackorderas in hos någon anhörig eller bekant. Till detta kommer kostnader för mat, boende och skolmaterial. Dessa utgifter innebär en stor påfrestning för en redan ansträngd ekonomi och Plan Internationals stipendier är därför ett välkommet tillskott. Idag samarbetar vi med drygt 30 högstadieskolor och möjliggör därmed fortsatt utbildning för tusentals flickor.

Flickor från Guatemala vinkar till kameran, plan international

Foto: Evita Paredes

Plan Internationals skolstipendium innebär att familjer får finansiellt stöd, samtidigt som vikten av att låta barnen gå i skolan lyfts upp genom olika aktiviteter. Vi vet exempelvis att flickor som går i skolan löper mindre risk att bli både gravida och bortgifta så information om hur man förebygger tonårsgraviditeter är en viktig del i detta arbete. Det är viktigt eftersom gravida och gifta flickor sällan får fortsätta att gå i skolan.

Om vi skulle få NCC:s donation på 500 000 kronor skulle det innebära att ytterligare närmare 500 flickor kan fortsätta och fullfölja sin grundskoleutbildning, med 250 000 kronor når vi runt 250 flickor. De här flickorna kommer därmed ha större möjligheter att undvika våld, ta sig ur fattigdom, undvika barnäktenskap och – inte minst – kunna förverkliga sina drömmar.

/ Carolina Poggio, barnrättsorganisationen Plan International

https://vimeo.com/246058460

Karta över GuatemalaMer om Plan Guatemala:

  • Plan International har varit verksamt i Guatemala sedan 1978. Landskontoret ligger i Guatemala City, med programkontor i Jalapa, Gualan, Polochic, Carcha och Salama/Rabinal.
  • I Guatemala stödjer Plan International närmare 40 000 barn och deras familjer genom faddrar från hela världen. De flesta av dessa barn lever i de absolut fattigaste områdena.
  • Plan arbetar inte med punktinsatser eller specifika projekt, utan med långsiktiga utvecklingsprojekt. Plan finns på plats under en längre tid och arbetar för att bekämpa grundorsakerna till fattigdom.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.