Kommuner behöver pröva nya vägar för att klara skolförsörjningen

Svenska kommuner står inför många utmaningar under 2020-talet. Flera handlar om investeringar, inte minst inom samhällsfastigheter. Exempelvis behöver 1400 skolor och förskolor byggas i Sverige under de kommande åtta åren.

Skolor är något av det viktigaste ett samhälle har att planera för. Det handlar ju om våra barns utveckling och möjlighet att på sikt bidra till samhället. Därför är det en investering i dubbel bemärkelse att bygga kvalitativa skolor – vi satsar både på barnen och på den ekonomiska tillväxten i vårt land och våra städer.

Allt fler diskuterar betydelsen av moderna skolfastigheter för att uppmuntra både lärande och barns rörelse. Därför väljer många kommuner att ersätta gamla uttjänta skolor som förutom att de blivit dyra att lappa och laga även antas ha svårt att möta de krav på god lärandemiljö som vi har idag.

På NCC har vi tagit fasta på denna samhällsutmaning. Vi som arbetar med fastighetsutveckling på NCC tillsammans med kollegorna inom byggverksamheten utmanar kommunerna att tänka nytt genom att erbjuda såväl samverkan som ekonomiskt hållbara affärsmodeller.

Förmedlare av lärdomar

Långtifrån alla kommuner har den kompetens som krävs för att utveckla moderna skolfastigheter. I många kommuner kanske man bygger en skola vart tionde eller tjugonde år och då är det inte rimligt att ha människor anställda som kan det. NCC utvecklar fastigheter och bygger skolor i hela Sverige, hela tiden. Därför blir vi en förmedlare av värdefulla erfarenheter och lärdomar från många kommuner, vilket innebär en lärandeprocess över kommungränserna.

När Stadspodden besökte Business Arena i Göteborg tidigare i år medverkade Fredrik Wallman, regionchef på NCC Property Development Samhällsfastigheter tillsammans med Kristian Lundberg, projektchef NCC Building. De berättade om ett projekt som på ett bra sätt illustrerar vårt gemensamma erbjudande till kommuner: Björkö skola i Öckerö kommun.

När Öckerö kommun började upphandlingsprocessen med Björkö skola våren 2018 hade vi från NCC precis avslutat ett annat skolprojekt i kommunen så vi var laddade med erfarenheter. I den så kallade prekvalificeringen blev NCC en av de aktörer som fick möjlighet att lämna anbud på att bygga en skola för 300 elever.

Vi teamade upp med Liljewall Arkitekter i Göteborg och gjorde ett underlag som vann upphandlingen. Vid upphandlingstillfället visste ingen så mycket mer än att det skulle byggas en skola för ett visst antal elever. Men vi hade vår gedigna erfarenhet från andra projekt och ett bra förslag med oss i bagaget.

Det är extra roligt när vi från NCC får visa upp vad vi kan när det gäller samverkan – vilket vi fick nu. Efter att vi vunnit upphandlingen satte vi tillsammans med Liljewalls igång med workshops och möten med chefer och medarbetare i kommunen för att med gemensamma krafter forma den skola som passar just Öckerö kommun, medarbetarna och platsen för skolan. Självklart glömmer vi inte bort eleverna, som är jätteviktiga att lyssna på när det till exempel gäller miljön utanför skolan som skolgården, tillfartsvägarna och annat som påverkar deras möjlighet till rörelse och trygghet.

Höga ambitioner kring hållbarhet

Om vi ska klara utmaningen med att bygga framtidens bästa skolor, som vi brukar säga, är det helt avgörande att vi hela tiden lär av tidigare projekt och samverkar nära dem som ska jobba i skolan. Därför tror jag att de flesta kommuner som vi jobbar med väljer vår modell på grund av vår kompetens snarare än att affärsmodellen är attraktiv ur ett ekonomiskt perspektiv (vilket den förstås också är).

Samtidigt ser den ekonomiska verkligheten olika ut i kommunerna och därför kan det vara tryggt att lägga ansvaret för hela projektekonomin hos en professionell fastighetsutvecklare. Vi ser dessutom till att fastigheten får en långsiktig ägare och höga hållbarhetsambitioner. I exemplet med Björkö skola hade kommunen beställt certifieringen Miljöbyggnad brons, men nu kommer vi att höja ambitionen till silver.

Vi tror också att det kan vara klokt för kommuner att ibland utmana sig själva, till exempel genom att konkurrensutsätta den egna förvaltningen eller kommunala bolaget och ge uppdraget till en privat aktör. Det kräver förstås mod, men det är nog just mod och att tänka nytt som krävs när samhället står inför stora utmaningar som den med alla skolor som måste byggas framöver.

I augusti hade vi byggstart för Björkö skola. När den står klar till vårterminen 2021 ska det bli jätteroligt att se 300 elever och deras lärare ta skolan i anspråk – men det ska bli minst lika kul att ta tag i nästa skolprojekt. Var det blir vet jag inte, men jag vet att vi kommer att ha lagt till alla erfarenheter från Björkö skola i vår ständigt växande kunskapsbank.

Fotograf: Carina Gran

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.