Kan vi raka av oss skägget nu?

På NCC:s seminarium med rubriken ”Från passiv- och plusenergihus till plusekologihus” på tisdags eftermiddagen diskuterades värdet av ekosystemtjänster i städer. En uträkning visar att vi globalt sett förlorar uppemot 20 000 miljarder dollar per år. Det är fyra gånger Sveriges BNP!

Fredrik Moberg från Albaeco och Stockholm Resilience Centre målade upp de stora dragen kring ekosystemen och de viktiga tjänster de levererar. Världen har börjat få upp ögonen och när en tidning som Times har ämnet på sin omslagssida kan man fråga sig:

– Har vi nått Peak Beard nu och kan börja raka av oss skägget? Är vi i mål, bara för att begreppet blivit vidare känt? – frågade Moberg

Svaret är nej, en hel del återstår. Städerna måste byggas på ett smartare sätt och det är viktigt att vi inte bygger bort de naturvärden som säkrar vår fortsatta välfärd.

20 000 miljarder förloras
Marcus Carlsson Reich från Naturvårdsverket, som har i uppdrag av regeringen att synliggöra värdet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, instämde i detta. Idag förlorar världen ekosystemtjänster till ett värde för uppemot 20 000 miljarder dollar per år. Det är fyra gånger Sveriges BNP!

Av den beräknade stadsytan år 2030 har 60 procent ännu inte byggts. Det handlar alltså om en kraftig urbanisering de närmsta 16 åren och den pågående klimatförändringen medför att vi måste skapa mer robusta städer.

– Vi måste ta tillvara de enorma värden som naturen erbjuder och som vi i stor utstr

äckning är blinda för, konstaterade Per Bolund från Miljöpartiet som deltog i den avslutande paneldiskussionen.

-Avsaknaden av våtmarker och grönområden i staden, som kan fånga upp kraftiga regn, medförde en kostnad på omkring 6 miljarder kronor för Köpenhamn i samband med de kraftiga översvämningarna 2011. Och effekterna av de extrema värmeböljorna i Europa för ett par år sedan, då tusentals människor dog, hade kunnat mildrats om vi hade haft mer skuggande grönska i städerna, framhöll Bolund.

Under seminariet presenterades även en utredning av de höga naturvärden som återfinns i området kring NCC:s huvudkontor vid Järva krog och hur dessa kan integreras vid utvecklandet av ett nytt kontor. Jan Wijkmark från White och Åsa Soutokorva från Enveco stod bakom denna presentation. (Mer om ekosystemtjänster)

Charlotte Hagman

Från passiv- och plusenergihus till plusekologihus. Ekosystemtjänster i den hållbara staden

Bild från seminariet Från passiv- och plusenergihus till plusekologihus. Ekosystemtjänster i den hållbara staden (Foto. Erik Mårtensson)

 

 

 

 

 

 

 

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.