Kan den smarta staden även vara mänskligare?

Den som följt diskussionen kring stadsutveckling de senaste åren har knappast kunnat undgå begreppet ”smart city”. Fokus för diskussionen är ofta hur vi genom en uppkopplad stad får tillgång till realtidsdata som gör det möjligt att optimera vår resursanvändning. Ett perspektiv som dock förtjänar ännu mer uppmärksamhet är människans behov i den intelligenta staden.

Den som följt diskussionen kring stadsutveckling de senaste åren har knappast kunnat undgå begreppet ”smart city”. Fokus för diskussionen är ofta hur vi genom en uppkopplad stad får tillgång till realtidsdata som gör det möjligt att optimera vår resursanvändning. Ett perspektiv som dock förtjänar ännu mer uppmärksamhet är människans behov i den intelligenta staden.

Vi på NCC samlade nyligen våra investerare till en diskussion om hur städerna blir smartare och hur nästa steg ser ut. Vi ser många exempel på hur uppkopplade sensorer kan göra människors energianvändning mer effektiv, få trafiken att flyta bättre eller minska nedskräpningen. Möjligheterna är enorma, men det är lätt att låta sig ryckas med av tekniken och glömma bort varför vi bygger smarta städer. Eller som Elin Wallberg, Head of corporate citizenship på Samsung och en av våra paneldeltagare, påpekade: idag är det möjligt att sätta på min ugn i Stockholm medan jag är i Kuala Lumpur, men varför skulle jag vilja det?

I skapandet av smarta städer är det därför avgörande att komma ihåg att städer byggs för att människor ska trivas. Ett ständigt flöde av data har inget värde i sig, det intressanta är om det kan bidra till att fatta beslut som gör staden bättre för invånarna. Målet med den smartare staden är att skapa en mänskligare stad.

Ett annat mänskligt perspektiv som jag tror vi kommer se mer av under de kommande åren är hur den smarta staden bidrar till social hållbarhet. Idag ligger fokus på miljömässig hållbarhet och hur vi kan använda våra resurser bättre. Det är nog så viktigt, men en hållbar stad är även en stad där människor känner sig inkluderade och känner tillit till varandra. Idag ser vi att allt fler oroar sig för ökad segregation i staden. Läs mer om detta i NCC rapporten The Inclusive City. Kan smarta städer vara en av lösningarna för skapa mer inkluderande städer?

I en uppkopplad stad blir det lättare att engagera sig i sin närmiljö eftersom invånarna får ökad tillgång till information, men även förbättrade möjligheter att rapportera in problem. En uppkopplad stad kan även leda till fler kontaktytor mellan invånarna i staden. Johan Falk, Head of Internet of Things på Intel, förutspådde att en uppkoppling av staden leder till att vi i högre grad delar på resurser. I delningsekonomin övar vi oss att lita på främlingar och det kan i sin tur öka tilliten i stort.

Min egen förutsägelse – och önskan – är att vi under de kommande åren får en bredare diskussion kring hur smartare städer även kan vara mänskligare och mer inkluderande.

Stadsutveckling och samverkan kommer jag diskutera i Almedalen där vi på NCC har ett fullspäckat program och representation under hela veckan.

Trevlig sommar
Carola Lavén, affärsområdeschef NCC Property Development

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.