Juldonationen – i år tänker vi särskilt på barnen

Det är återigen dags att dela ut NCC:s årliga juldonation till tre organisationer som på olika sätt hjälper människor i nöd. I år har vi valt att fokusera på verksamheter som förbättrar hälsa och skapar trygghet och ökad kunskap bland människor som lever i stor fattigdom eller är på flykt undan krig och tragedier.

Det är återigen dags att dela ut NCC:s årliga juldonation till tre organisationer som på olika sätt hjälper människor i nöd. I år har vi valt att fokusera på verksamheter som förbättrar hälsa och skapar trygghet och ökad kunskap bland människor som lever i stor fattigdom eller är på flykt undan krig och tragedier.

Gemensamt för de tre nominerade verksamheterna är att de är riktade främst mot barn.

Läkare utan gränser arbetar i flyktinglägret Shatila i Libanon sedan 2013. I Shatila lever runt 30 000 flyktingar under väldigt svåra förhållanden. Fokus för Läkare utan gränsers insatser är vård för barn och gravida kvinnor.

I Guatemala arbetar Plan International med att ge fler fattiga barn, framför allt flickor, möjlighet att gå i skolan. Förutom de självklara fördelarna med att gå i skolan – att kunna läsa, skriva och räkna ger förstås möjligheter att skaffa andra yrken än de traditionella – löper unga flickor mindre risk att bli tidigt gravida eller bortgifta.

UNICEF är FN:s barnfond. I fattiga Östtimor, där många barn är undernärda och hårt drabbade av sjukdomar, arbetar UNICEF bland annat med standarder för hur rent vatten ska transporteras till och från sjukvårdsinrättningar. Organisationen ska också arbeta med transportfrågor och tekniska innovationer som exempelvis soldrivna vattenpumpar.

Alla de här tre verksamheterna är extremt viktiga och organisationerna utför ett mycket betydelsefullt arbete där de verkar. Nu ska vi som arbetar på NCC reflektera och tillsammans med våra kunder och samarbetspartners välja ett av alternativen som ligger oss extra varmt om hjärtat och som därför ska tilldelas den största donationen på 500 000 kronor. De andra två får sedan 250 000 kr vardera, vilket också är ett värdefullt bidrag som jag känner stolthet över att vi på NCC kan ge.

Den 19 december tillkännages hur NCC:s juldonation fördelas.

/Christina Lindbäck, Hållbarhetschef, NCC

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.