Hur skapar vi theinclusivecity.com?

När klyftorna i våra nordiska huvudstäder växer och vi som bor där känner oss allt mer exkluderade är det hög tid att agera. Vi på NCC har skapat den interaktiva plattformen theinclusivecity.com där 4 000 boende i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors delar sina insikter om livet i staden, insikter som vi hoppas ska inspirera besökarna att hitta nya lösningar för inkluderande städer.

När klyftorna i våra nordiska huvudstäder växer och vi som bor där känner oss allt mer exkluderade är det hög tid att agera. Vi på NCC har skapat den interaktiva plattformen theinclusivecity.com där 4 000 boende i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors delar sina insikter om livet i staden, insikter som vi hoppas ska inspirera besökarna att hitta nya lösningar för inkluderande städer.

NCC är med och planerar och bygger lägenheter, hus, skolor, kontor, gallerior, sjukhus, cykelvägar, broar, tunnlar… ja det som tillsammans utgör våra städer. Vi har ett ansvar att tillsammans med andra samhällsaktörer skapa goda förutsättningar för att folk ska trivas och känna sig delaktiga, inkluderade.

Därför bestämde vi oss för att ta reda på hur invånarna upplever våra nordiska huvudstäder. Hur trivs de? Känner de sig trygga eller otrygga? Hälsar de på sina grannar? Vi lät analysföretaget United Minds ställa frågor till 1 000 boende i varje nordisk huvudstad, totalt 4 000 personer.

Resultaten talar sitt tydliga språk. I våra nordiska huvudstäder som länge varit jämlika upplever invånarna växande klyftor, otrygghet och många känner sig inte som en del av staden.

Sex av tio tycker att det är ett problem att klyftorna växer. En av fyra tror inte att de kommer att ha råd att bo kvar där de bor. Fyra av tio känner sig otrygga. Tre av tio tycker det är svårt att ta sig runt i staden, infrastrukturen brister. Många vill vara med och påverka mer men så många som sex av tio upplever att de har dåliga möjligheter att påverka utvecklingen i sitt område. Grannsamverkan brukar vara populärt i synnerhet i förorten, men enligt undersökningen litar sex av tio inte på sina grannar. I Stockholm hälsar inte tre av tio på varandra.

Det här är bara några av de resultat du hittar när du går in på theinclusivecity.com. I vårt dataverktyg, data mixing board, kan du gå in och jämföra resultaten mellan städerna och se vilka skillnader som finns beroende på exempelvis ålder, inkomstnivå och kön. Här berättar också experter som Viktoria Walldin, socialantropolog White Arkitekter, om deras syn på resultaten och vilka lösningar de ser.

Följ med oss in på theinclusivecity.com och hjälp oss skapa framtidens socialt hållbara städer.

Gästbloggare Anna Trane, Head of Corporate Media Relations NCC

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.