Hur kan NCC tillsammans med Mattecentrum stärka barns matteresa?

Mattecentrum erbjuder gratis, individanpassad läxhjälp i matematik. Vi är en öppen, tillgänglig plats för alla som vill utvecklas i matematik och lära sig matematikens språk. Att tillhandahålla detta omfattande stöd kostnadsfritt skulle inte vara möjligt utan aktörer som NCC som ser samma sak som vi, nämligen att Sverige behöver en stor, diversifierad grupp matematik-kunniga individer, både nu och i framtiden. Vi tror verkligen på att alla faktiskt kan bli bättre i matematik, det vill säga: alla barn och unga kan ”stärka sin matte-resa” med rätt stöd.

Mattecentrum erbjuder gratis, individanpassad läxhjälp i matematik. Vi är en öppen, tillgänglig plats för alla som vill utvecklas i matematik och lära sig matematikens språk. Att tillhandahålla detta omfattande stöd kostnadsfritt skulle inte vara möjligt utan aktörer som NCC som ser samma sak som vi, nämligen att Sverige behöver en stor, diversifierad grupp matematik-kunniga individer, både nu och i framtiden. Vi tror verkligen på att alla faktiskt kan bli bättre i matematik, det vill säga: alla barn och unga kan ”stärka sin matte-resa” med rätt stöd.

Juldonation ger stöd till matteresan

Julen 2021 fick Mattecentrum ta emot en julgåva från NCC och jag vill berätta vad vi kunnat bygga upp tack vare den gåvan. Mycket av gåvan har investerats rakt in i det vi kallar ”matteresan” och vi vill lyfta några projekt specifikt.  Barns självkänsla och självförtroende i matematik grundläggs tidigt, därför är tidiga insatser så viktiga och en metod för att nå yngre barn kan vara att introducera matematik i mer lekfulla former.

Tack vare julgåvan från NCC har vi kunnat erbjuda tio fritidshem en låda med pedagogiskt framtaget material anpassat för att på ett lekfullt sätt lära sig matematiska grundbegrepp. Aktiviteterna som kopplas till materialet i lådan innebär att man spelar och leker, allting har dock en grund i matematik och man lär sig prata och göra matematik. Detta blev ett pilotprojekt under vårterminen 2022 och totalt deltog 3000 barn. Vill ni läsa mer om projektet finns en artikel här.

Volontärer – en av våra viktigaste resurser

Ett annat område där vi investerat mycket är att utbilda våra volontärer. Volontärerna är vår absolut viktigaste resurs, de står för kunskapsöverföringen, men är också förebilder som visar på vad matematiken kan användas till. I juni förra året lanserade vi ”Livehjälpen”, det är en digital version av räknestugor där elever kan boka in möten med volontärer på en bestämd tid eller drop-in för att få fördjupad hjälp med sina studier. Under den digitala omställningen har vi fått syn på den ojämlikhet av kunskap som finns i både tillgång och användning av teknik hos våra äldre volontärer. Med julgåvan har vi nu kunnat fullfölja våra insatser för utbildning och stärka våra volontärer i att hantera den teknik som krävs för att möta elever digitalt.

På tal om matematiska förebilder ser vi även att NCC:s medarbetare är bra matematiska förebilder och vi ser till exempel att det finns ett stort gap mellan skola och yrkesliv i hur man ser på matematik och tillämpningen. Här kan vi tillsammans bygga en brygga för att guida till framtida möjligheter och visa på hur matematikens språk öppnar upp förståelsen för omvärlden.

Extra stöd för att komma i kapp med matematiken

Nu väntar en skön sommar för Sveriges skolungdomar och för alla som behöver komma i kapp med sin matematik så erbjuder vi både lovstugor och digital chatt- och videomöten för den som behöver extra stöd. Mattecentrums digitala matteböcker finns tillgängliga dygnet runt med teori, övningsuppgifter och videolektioner för både stora och små.

Jag och Mattecentrum önskar er alla en glad sommar med återhämtning för att snart igen blicka framåt mot hösten aktiviteter. Tack till NCC för att ni stärker barn och ungas matematik-resa tillsammans med oss!

Ellen Eriksson
Generalsekreterare Mattecentrum

 

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.