Hur blir man bäst på att bygga badhus?

Vi är stolta över att samtliga badhus som vi byggt har levererats i rätt tid och hållit budget. Kostnadsbedömningar i tidigt skede är svårt, men vi kan presentera säkra kostnadsbedömningar i tidiga skeden. Hur kommer det sig att vi kan göra det?

NCC har en grupp specialister som tillsammans med lokal bygg- och anläggningsorganisation bygger badhus runtom i Sverige. Fördelen med en specialistgrupp är att vi i varje nytt projekt kan implementera erfarenheter från samtliga tidigare utförda och pågående projekt, och att vi har ett lärande som ständigt pågår. Genom att systematiskt arbeta med erfarenhetsåterföringen mellan projekten utvecklas vi och kan förfina vårt koncept och erbjudande ytterligare.

Genom åren har detta lett till ett väl beprövat koncept för badhusbyggandet som gör att våra leveranser blir beständiga, håller hög kvalitet och byggs för bestämd kostnad.

Badhus är svårt, därför byggs de bäst i partnering

Partnering innebär att beställare och entreprenör i ett tidigt skede börjar samarbeta för att tillsammans ta fram projektet. Vi bildar en gemensam organisation där vi analyserar, utreder och mejslar fram den badanläggning som svarar mot kundens behov. Kundens behov är känt i stora drag, men är oftast inte genomlyst från alla håll och det saknas ofta aspekter som måste vara med. Där kan vi bidra med vår erfarenhet.

Badhus är sällanprodukter, det byggs inte så värst ofta. Det är orimligt att alla kommuner ska sitta på kompetens nog att skriva en bra kravställan på ett badhus. Jag hävdar att det inte går att få med 100% av alla parametrar i en förfrågan i ett traditionellt byggprojekt. Därför är partnering så bra eftersom arbetssättet går ut på att vi tillsammans tar fram uppdraget. Beställaren drar verkligen nytta av vår kompetens och kunskap eftersom vi får chansen att ställa frågor, visa på andra perspektiv och på olika sätt lyfta in den erfarenhet vi har för att lösa kundens behov.

Pappa med två badande barn

Bättre projekt och nöjdare kund

Många är skeptiska mot partnering och tror att det är ett sätt för entreprenören att trycka in vad som helst i budgeten för att tjäna mer pengar. Det är fel. Det är inte lättare att jobba i partnering, men erfarenhet säger att det blir ett bättre projekt med en bättre slutprodukt och en nöjdare kund som får ett badhus med färre garantiärenden. Allt till rätt kostnad.

Så svaret på frågan är; med en grupp specialister som är duktiga på att jobba i partnering och som arbetar systematiskt med erfarenhetsåterföring.

Om du är på Träffpunkt Idrott i Göteborg 17-19 mars, kom förbi monter B07:36 så kan vi berätta mer.

Simma lugnt!

//Jonas Wångsell, affärschef NCC Badhus

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


  • Robert G Hernadi

    12 mars, 2020 20:12

    Imponerande !!