Hållbar renovering – om de boende får bestämma

Hyreshusen från miljonprogrammet behöver rustas upp och energieffektiviseras. Få fastighetsägare anser att de har råd utan att sedan höja hyrorna rejält. Men energirenovering med måttlig hyreshöjning är möjligt.

Drygt en miljon bostäder byggdes under åren 1967-1977. Nu är husen slitna och behöver rustas upp. Även skolorna i de här bostadsområdena är slitna. Det saknas parker, lekplatser och gemensamma ytor som fotbollsplaner.

Husen är också dåligt isolerade och behöver energieffektiviseras om Sverige ska nå sina nationella mål och EU-målen för bebyggelsens energianvändning och klimatpåverkan.

Att både rusta och energieffektivisera utan att höja hyrorna rejält är omöjligt, säger många. Men hyreshöjningar på några tusenlappar innebär att många hyresgäster inte har råd att bo kvar. Det här blir en kostnad för samhället i personligt lidande och pengar.

Men det är möjligt att energirenovera miljonprogrammet med måttliga hyreshöjningar. Utan några bidrag från staten. Och utan att hyresgäster behöver flytta. Det centrala i den här hållbara lösningen är boendedialog – att lyssna på hyresgästerna.

Vi har utvecklat konceptet NCC Hållbar renovering som gör precis det här. I projekt Fittja People´s Palace bevisade vi att det gick. Vi satte oss ner och pratade med hyresgästerna. De fick välja mellan tre nivåer av renovering där den lägsta nivån gav en hyreshöjning på bara tio procent.

Vi lyckades balansera fastighetsägaren Botkyrkabyggens önskemål om modernisering och energieffektivisering med respekt för de boendes ekonomi och jordens resurser. Konceptet vann därför första pris i den svenska delen i tävlingen Nordic Built Challenge.

Den här inställningen borde vara en självklarhet. Det är social hållbarhet i praktiken. Och social hållbarhet är det nya gröna.

Så tycker jag. Vad tycker du?

Kom och diskutera med mig, Ulf Nyqvist, vd på Botkyrkabyggen och Anna Trane, chef för press och PR på NCC. På torsdag 2 juli kl. 11.30 – 12:00 deltar vi i diskussionen Fittja People´s Palace – där de boende fick bestämma i Dome of Visions i Almedalen.

Madeleine Nobs

Chef affärsutveckling, hållbara affärer, på NCC Construction

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.