Framtiden är innovation

Världen i stort ser inte längre ut som den brukade. Konkurrensklimatet hårdnar och detta ställer nya krav på leverantörer inom alla branscher.

Världen i stort ser inte längre ut som den brukade. Konkurrensklimatet hårdnar och detta ställer nya krav på leverantörer inom alla branscher.

Framtidsanalytiker Troed Troedsson höll ett intressant och tankeväckande föredrag på IFMA Sveriges Nordic Workplace-konferens den 1:a december. Föredraget belyste vikten av att inte fastna i det gamla och traditionella utan att omfamna det nya innovationssystemet med hjälp av perceptionsförmåga och agilt tankesätt.

För att kunna erbjuda intressanta lösningar även i framtiden måste vi ha kompetens. Kompetens är inte nödvändigtvis samma sak som utbildning, utan det innebär att ha förmågan att konkurrera. Vindkraftverk drivs inte av högtryck, utan av skillnaderna mellan hög- och lågtryck och på samma sätt fungerar kompetens. Varför norra Europa har haft högre levnadsstandard än i många andra delar av världen beror på att det har varit sämre i dessa delar. Men nu kommer resten av världen ikapp oss och vi ser en enorm kunskapsexplosion runt om i världen.

Från tradition till innovation
De nya utmaningarna gör att vi behöver tänka och agera på ett nytt sätt och vara mer innovativa. Innovation kommer inte av sig självt, utan vi måste förstå hur vi organiserar en arbetsplats som främjar innovation. Allt fler internationella och världskända företag går från ett traditionssystem till ett innovationssystem. Traditionssystemet är ett system som premierar fackkunskap och specialisering, medan ett innovationssystem lägger vikt vid sådant som komplexitet och agilitet.

En innovativ arbetsplats är komplex och medarbetare vill kunna arbeta på det sätt och med de hjälpmedel och programvaror som passar bäst för att tillvarata deras kompetens. Det är också viktigt att ett företag har bra perception för att förstå hur saker och ting känns och uppfattas för att kunna erbjuda relevanta produkter och tjänster. Arbetsplatsen måste också stödja de ökande kraven på agilitet – att företaget jobbar både kort- och långsiktigt där medarbetarna ofta utför arbetsuppgifter som är helt nya för dem. Genom att ha ett situationsfokus kan företag förstå försörjningskedjan, och de som förstår sina kunder har en betydande kompetensfördel. Vi på NCC ser det som en del av vår kärnverksamhet att förstå våra kunder för att skapa hållbara lösningar för dem.

The competition point
Vi läser hela tiden om att nordiska länder tappar sin konkurrenskraft. Det betyder inte att vi har blivit sämre, utan att andra länder har kommit ikapp. Förr eller senare planar allas utvecklingskurvor ut och då kommer vi till the competition point. Företag som hittills inte har konkurrerat då de har varit längst fram i utvecklingen tvingas börja tävla eftersom andra företag har kommit ikapp. Men tävling likriktar oss eftersom vi anpassar oss till andras verksamheter för att kunna vara mätbara.

För att inte nordiska företag ska likriktas och tappa i relevans och konkurrensfördel behöver vi innovation. På NCC har vi innovation som en av våra viktigaste värderingar och vi jobbar aktivt med att tänka nytt och gå utanför ramarna. Vi utvecklar inte bara lokaler, utan vi lyssnar till organisationernas behov och utmaningar i framtiden för att bygga våra kunders verksamheter.

/ Gästbloggare Cecilia Glittsjö, kundansvarig uthyrning, NCC Property Development

Illustration lånad från Troed Troedsson presentation på IFMA Sveriges Nordic Workplace-konferens

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.