Det händer i Varberg! Och det händer med partnering

Varberg är västkustens kreativa mittpunkt. Cykelstaden och Sveriges surfmecka har en hög inflyttningstakt vilket har gjort att behovet av förskolor har ökat kraftigt och därför fick NCC ett ramavtal om fem förskolor i strategisk partnering tillsammans med Varbergs kommun.

Varberg är västkustens kreativa mittpunkt. Cykelstaden och Sveriges surfmecka har en hög inflyttningstakt vilket har gjort att behovet av förskolor har ökat kraftigt och därför fick NCC ett ramavtal om fem förskolor i strategisk partnering tillsammans med Varbergs kommun.

Vi håller just nu på med förskola nr 4, Kärnegården. De tre tidigare; Trönninge, Vidhöge och Österängen är i fullt bruk. Vi har tillsammans med Varbergs Fastighets AB utvecklat ett grundkoncept och gör justeringar mellan förskolorna, vi jobbar integrerat tillsammans med det enskilda projektets bästa i fokus för att personalen och barnen ska få en bra miljö att arbeta och vara i.

Att arbeta i partnering stämmer väl överens med NCC:s grundläggande värderingar: ärlighet, tillit, respekt och framåtanda. För att lyckas med partnering är ett väl fungerande lag med starkt laganda helt centralt. Det är inte alltid så enkelt att få till lagkänslan, Hur styr man relationer människor i mellan? Hur styr man sitt och andras beteende?

Under partneringkampanjen Lagbygget arrangerar vi på NCC i väst en kunddag där vi kommer lyssna på Roger Rönnberg, Frölunda Indians huvudtränare, berätta om hur han jobbar med Frölundas vision ”Vägen tillbaka till Götaplatsen”. Rönnberg lyfter framförallt upp visionen som ett verktyg att fokusera på och nöta in i alla. Vi kan hämta mycket från sportvärlden och Roger Rönnbergs tankar om hur visionen driver lagarbetet framåt. Hade vi i Varberg inte jobbat tillsammans, som ett lag, med projektets bästa i centrum – hade vi aldrig kunnat bygga så bra förskolor.

Jag tycker personligen att partnering är det bästa sättet att jobba i byggprojekt. Vi får mervärden, och det är utmanande och utvecklande (framåtandan igen) och det blir bättre resultat i slutändan eftersom alla i projektet är delaktiga på ett helt annat sätt än vid andra entreprenadformer. Kundnöjdheten är generellt sett större i partneringprojekt och det är mer kostnadseffektivt. När det gäller förskolorna får Varbergsborna mer förskola för pengarna.

Varberg växer vidare. Alldeles nyss blev det klart att NCC har fått förtroende av Varbergs kommun att tillsammans med dem bygga en ny sim- och badanläggning. Den bygger vi givetvis tillsammans, i partnering. Jag ser fram mycket emot att återigen få bygga i Varberg, åt Varbergsborna.

//Shahroz Sahba, affärschef på NCC Building Väst.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.