Det händer mycket inom VA i Sverige. Och partnering är en viktig del i det.

Ju större affär desto viktigare är magkänslan. Givetvis kan man inte bygga VA-anläggningar baserat på magens dagsform, vad vi menar är att när affärerna bli komplexa, stora och det är svårt att ha en bild på precis allt som kan inträffa då måste man ha samarbetsformer som stöttar en snabbfotad framdrift. Partnering är en samarbetsform som bygger på djupt samarbete, öppen ekonomi och att alltid ha projektets bästa i fokus. I partnering kan man vara flexibel och snabb i (vissa) förändringar.

Ju större affär desto viktigare är magkänslan. Givetvis kan man inte bygga VA-anläggningar baserat på magens dagsform, vad vi menar är att när affärerna bli komplexa, stora och det är svårt att ha en bild på precis allt som kan inträffa då måste man ha samarbetsformer som stöttar en snabbfotad framdrift. Partnering är en samarbetsform som bygger på djupt samarbete, öppen ekonomi och att alltid ha projektets bästa i fokus. I partnering kan man vara flexibel och snabb i (vissa) förändringar.

Dricksvatten och avloppsvattenrening är idag en avancerad processindustri som måste fungera dygnet runt, året om. Många av dagens anläggningar byggdes i mitten av förra seklet och behöver uppgraderas och moderniseras samtidigt som det ställs nya krav på vattenrening.

Eftersom många av våra kunder är kommuner, eller kommunala bolag, innebär det att alla våra projekt köps upp via lagen om offentlig upphandling (LOU). Många tycker att LOU är krångligt och sätter pinnar i hjulet för projekt, men vi tycker det är toppen. Det ger oss som kommuninnevånare en visshet i att det finns en riktlinje för hur våra skattepengar ska användas.

Många tror att man inte kan upphandla partneringprojekt inom ramen för LOU, men det går utmärkt. LOU reglerar bara hur projekten köps upp, inte hur samarbetet ska skötas. Partneringprojekt ger bättre resultat i slutändan eftersom alla i projektet är delaktiga på ett helt annat sätt än vid andra entreprenadformer. Kundnöjdheten är generellt sett större i partneringprojekt och det är mer kostnadseffektivt. Dessutom ger det färre garantiärenden och bättre förvaltningsprojekt – bättre ekonomi för kommunen i långa loppet alltså.

Nu i dagarna deltar NCC på Vattenstämman i Helsingborg. Vi ser fram emot alla samtal vi kommer att ha med kunder, kommuner och andra intressenter om partnering och VA. Med tanke på att vi har en föråldrad VA-infrastruktur i Sverige och att vi framgent kommer att se många olika typer av VA-projekt runtom i landet så är vi övertygade om att vi kommer att se mer av partnering inom VA också.

//Per Johansson, Affärschef VA-process, och Viktoria Birgersson, Partneringledare NCC

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.