Därför vill vi skapa inkluderande städer

Vi på NCC har ett samhällsansvar som en central aktör i utvecklingen av våra städer. Därför har vi för andra året i rad frågat invånarna i våra nordiska huvudstäder hur de upplever sin stad och samlat svaren på vår digitala plattform The Inclusive City.

Vi på NCC har ett samhällsansvar som en central aktör i utvecklingen av våra städer. Därför har vi för andra året i rad frågat invånarna i våra nordiska huvudstäder hur de upplever sin stad och samlat svaren på vår digitala plattform The Inclusive City.

Invånarna berättar om storstäder som växer isär med segregation, risk för ökade klyftor, växande rädsla och ökad osäkerhet. Samtidigt står det klart att invånarna känner ett stort ansvar för framtiden i våra städer och de vill vara med och ta ansvar för utvecklingen.

Vi vill ta vara på den kraft som finns bland våra nordiska invånare. Tillsammans med dem, politiker och myndigheter vill vi på NCC agera för tryggare och mer inkluderande städer. Det är så vi får våra städer att växa på ett hållbart sätt.

En viktig del i inkluderande städer är att fler ska ha råd att bo. Alla nordiska huvudstäder upplever för närvarande stigande priser, och med stigande priser kommer ökad oro för de sociala konsekvenser som denna utveckling medför. 8 av 10 av de som svarat i undersökningen uppger att de oroar sig över de stigande boendekostnaderna. Trots att det under förra året skedde fler byggstarter än något enskilt år de senaste 20 åren, upplever till exempel stockholmarna att bostadsbristen är det största orosmolnet, större än ökad brottslighet och immigration.

Det som nu byggs i snabb takt är i första hand bostadsrätter som många inte har råd med. Det riskerar att spä på segregationen i våra städer. Tillsammans med andra samhällsaktörer behöver vi diskutera vad som byggs och hur vi kan bygga så att fler har råd att bo. Vi behöver se över om det behövs en ny social bostadspolitik för de grupper som har svårt att hitta en bostad.

Besök gärna vår site theinclusivecity.com. Här har vi samlat svaren från drygt 4000 stadsbor i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Här kan du själv laborera med de data vi har samlat och vara med och bidra till mer inkluderande städer.

Peter Wågström

Peter Wågström, koncernchef NCC

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.