Centralen – ett smörgåsbord av teknik

Våra två Västlänken-projekt innebär många tekniska utmaningar, exempelvis djupa och breda schakter i lera, grundläggning på extrema djup, framkomlighet för trafik och tredje man, övergångar mellan berg och lera med mera. Detta innebär att vi dukar upp ett brett bord med olika tekniker att använda.

Våra två Västlänken-projekt innebär många tekniska utmaningar, exempelvis djupa och breda schakter i lera, grundläggning på extrema djup, framkomlighet för trafik och tredje man, övergångar mellan berg och lera med mera. Detta innebär att vi dukar upp ett brett bord med olika tekniker att använda.

Det spännande med detta projekt är att det innehåller så många olika tekniker. Vanligtvis är jag som ingenjör lycklig att ha ett specialutförande i ett projekt, men här har vi så många olika tekniker i ett och samma projekt. Vi kommer att använda oss av sekantpålar, slitsmurar, rörtryckning, sprängning i känsligt område med mera.

Jag ansvarar för produktionen av stationsbyggnaden för delprojektet Centralen som är en av våra två deletapper inom Västlänken. Vi har jobbat med förberedelser och planering i ungefär två år och snart är det dags att börja med själva produktionen. För egen del är jag mest sugen på att sätta tänderna i de djupa schakterna där vi bland annat kommer att jobba med slitsmurar för att hålla ordning på den famösa Göteborgs-leran.

Väldigt förenklat så tillverkas en slitsmur genom att gräva ut ett smalt utrymme för väggen till tunneln, sänka ner en armeringskorg och fylla den med betong. På så sätt bygger man väggarna på båda sidor av den tänkta stationslådan. Sen gräver man bort massorna som ligger mellan väggarna, sätter stämp, gjuter en bottenplatta och sedan ett tak.

Bild på arbetet som pågår inför station Centralen i Västlänken. Byggarbetare lyfter bland annat ned armeringsmaterial.

Så här kan det ut när man sänker ner armeringskorgarna i schakten vid byggandet av slitsmurar. De korgar som kommer att användas i Centralen kommer att vara ca 25 ton tunga. Bild: Henrik Prohaszka, NCC Infrastructure, KMA-ingenjör på Centralen. Klicka på bilden för se en större version.

Det finns såklart många andra sätt att hålla leran och jorden i schack, det finns inte en metod som funkar överallt utan vi kommer att få använda oss av olika metoder på olika ställen för att få till en bra grundläggning och konstruktion. Det är fantastiskt kul med all denna teknik inom ramen för det vi bygger av Västlänken. Vi ser mycket fram emot att dra igång!

Auf Wiedersehen!
Olaf Bürger – produktionschef Centralen

Vill du också vara med och utveckla Göteborg? Alla jobb på våra projekt inom Västlänken finns publicerade på denna sida.

 

 

 

Satellitbild över centrala Göteborg med tilltänkt dragning för Västlänken inritat.

Så här kommer station Centralen ligga. Schakten för själva stationslådan kommer att vara 50 meter bred, 15 meter djup och ungefär 660 meter lång. Bild: Metro arkitekter.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.