Bygg gärna på min bakgård!

Nu har Almedalsveckan tagit fart ordentligt. NCC debatterar och deltar i en mängd olika seminarier, rundabordsamtal, evenemang och inte minst i sociala medier.

Dagen inleddes hos Business Arena där vi har pratat om hur bostadsbristen ska lösas och fortsatte sen hos Byggmästareföreningen på temat effektiv stadsbyggnadsprocess. Peter Wågström talade hos Konkurrensverket om hur vi ska få fler att bygga och lyfte bland annat fram att tillgången till planlagd mark är viktigast för att öka bostadsbyggandet.

Dome of Visions i Almedalen bjöd på två välbesökta och intressanta seminarier. Det första inleddes av Göran Cars, professor i samhällsplanering på KTH, som talade om vikten av medborgardialog i stadsplanering och varför den inte alls fungerar idag. NCC har dock ett lysande gott exempel på hur vi med hjälp av Minecraft engagerade barn att utforma en ny stadsdel i Sigtuna kommun.

Vid vårt andra seminarium presenterades en nyligen genomförd undersökning av United Minds som visar på att storstadsborna är mycket medvetna om bostadsbristen och vill bygga mer – gärna på sin bakgård.

Totalt nio olika seminarier deltog vi vid under dagen med en bredd på ämnen som spände från hur vi ska motverka korruption till hur vi ska bygga så att barnen inte blir sjuka.

En dag med mycket dialog, möten och nya intryck. Det är precis så som det ska vara i Almedalen.

Jennifer Carlsson
K
ommunikationschef NCC

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.