För att klara klimatkrisen måste vi diskutera mat

Intresset för mat och dess koppling till hållbarhetsfrågor och klimat växer. Föreläsningssalen i Dome of Visions är fullsatt och 60 personer står på väntelista.

Intresset för mat och dess koppling till hållbarhetsfrågor och klimat växer. Föreläsningssalen i Dome of Visions är fullsatt och 60 personer står på väntelista.

Stämningen i rummet är förväntansfull. Det är Tara Garnett som är första talare och tempot är högt. Hon är forskare och grundare av nätverket Food Climate Research Network, baserat vid universitetet i Oxford. Telefoner sträcks upp i publiken för att ta bilder av illustrationer och diagram.

Vi kommer inte att nå klimatmålet utan att förändra hur vi ser på produktion och konsumtion av mat, säger hon. Det som gör frågan både intressant och svår är att den är förenad med så mycket känslor. Mat är kopplad till minnen, identitet, värderingar, högtider och religiösa ceremonier.

Men det finns nästan ingen längre, fortsätter hon, som ifrågasätter att dagens konsumtion av kött är ett problem.

Länder i väst måste minska sin konsumtion eftersom kor och andra idisslare släpper ut klimatgasen metan och eftersom animalieproduktion ofta är väldigt resurs- och landintensiv.

I Sverige har vi en väldigt stor klimatpåverkan från vår konsumtion, sett i ett globalt perspektiv, och maten står för en stor andel. Många anser att vi i den rikare delen av världen, som ofta äter för mycket protein, bör bli vegetarianer.

Andra tycker att vi ska producera kött i högeffektiva djurfabriker. Väger vi in djuretik i ekvationen kan lösningen vara att odla syntetiskt kött i laboratorier.

Eller så väljer vi en medelväg när vi äter betydligt mindre kött men bättre kött. Då kan vi bygga ett samhälle med integrerad, lokal och småskalig djurhållning. Det har andra fördelar, som att betesdjur håller landskapet öppet och gynnar biologisk mångfald.

Att välja att ändra sitt beteende när det kommer till mat är inte lätt, säger Tara, och får medhåll från Elin Röös från SLU som är nästa talare. Våra val påverkas av många olika faktorer som pris, sociala normer, utbud, marknadsföring, kultur, tradition och utbildning.

Men vi kan inte vika undan från att diskutera mat eftersom vårt livsmedelssystem bidrar med ungefär 30 procent av de totala globala utsläppen av växthusgaser.

Vi behöver nya visioner och lösningar som blir intressanta, smarta, spännande och inkluderande.

Nordic Food Lab, ett forskningscentrum för matkultur i Köpenhamn, är också på plats i Dome of Visions. Även vinnaren av Vinnovas tävling om klimat-smart protein. De är övertygade om att vi inte kan ”sälja in” mer hållbar mat genom att öka folks klimatångest.

Maten måste vinna på sina egna meriter. Det handlar om att skapa nya alternativa protein och maträtter som helt enkelt smakar fantastiskt gott.

Omställningen som krävs för att skapa en mer hållbar och positiv framtid är enorm. Men vi kan använda den utmaningen för att få igång kreativitet, nytänkade och breda allianser för förändring. Alla sektorer och discipliner måste involveras, från konst till politik.

Föredragen fortsätter att förmedla samma budskap, fast ur olika vinklar: mat är en av de viktigaste framtidsfrågorna. Diskussionen i Dome of Visions lägger grunden för en typ av dialog som jag hoppas kommer fortsätta under en lång tid framöver.

/Gästbloggare Marie Persson, kommunikations- och nätverksansvarig, Food Climate Research Network


Här kan du läsa mer om eventet Changing what we eat

För information om kommande arrangemang i Dome of Visions, se Dome of Visions kalender

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.