Partnering guidar genom komplexa badhusprojekt

Många av Sveriges badhus och simhallar når snart sin maximala livslängd och det är dags att bygga nytt, renovera eller hitta andra alternativ. Den här typen av byggnader är både komplicerade och kostsamma att bygga och förvalta. Detta innebär att landets kommuner står inför mycket stora investeringar. Hampus Levén, affärsansvarig NCC Badhus, delar med sig av lärdomar från komplexa badhusprojekt.

Många av Sveriges badhus och simhallar når snart sin maximala livslängd och det är dags att bygga nytt, renovera eller hitta andra alternativ. Den här typen av byggnader är både komplicerade och kostsamma att bygga och förvalta. Detta innebär att landets kommuner står inför mycket stora investeringar. Hampus Levén, affärsansvarig NCC Badhus, delar med sig av lärdomar från komplexa badhusprojekt.

När nu solen äntligen börjar värma efter en lång vinter, gläder det mig att tänka på alla de badhusprojekt som vi på NCC har byggt genom åren och som nu finns tillgängliga för kommunens invånare runt om i Sverige. Allt från Burlövsbadet strax norr om Malmö, Pingvinen i Varberg, Lugnets badhus i Falun till Lögarängsbadet i Västerås.

Jag heter Hampus Levén och arbetar som affärsansvarig för NCC Badhus. Det har gett mig insikter och erfarenheter som jag gärna delar med mig av när det kommer till att navigera genom komplexa badhusprojekt.

Vikten av tidig dialog och planering

När en kommun ska bygga ett nytt badhus eller simhall finns en rad frågor att fundera på; vad har vi för mål och vision med det nya badhuset? Vem ska använda badhuset och vilka funktioner ska finnas? Vilka risker finns som behöver hanteras? Och hur ser vi till att kostnads- och tidsbedömningar i byggprojektet säkras från start? Att förstå både den nuvarande situationen och att förutse framtida behov är avgörande för att skapa en badhusmiljö som är hållbar och relevant under lång tid framöver. Genom att tidigt inleda diskussioner med entreprenören om badhusets funktioner och besökarantal kan man uppnå betydande fördelar och säkra långsiktighet.

Utmanande miljö som ställer stora krav

En av de största utmaningarna vi möter är att skapa en miljö som kan hantera den specifika och krävande atmosfären i ett badhus. Med hög luftfuktighet, stora mängder vatten inomhus och luft som ska värmas, kylas, cirkuleras och renas, förhöjda inomhustemperaturer och kemisk belastning krävs det noggrann planering och val av material och system för att säkerställa både funktionalitet och långsiktig hållbarhet. Höga krav ställs på allt från robusthet, hygien, energiprestanda och säkerhet för en byggnad som ska fungera för ett stort antal människor, med olika behov och förutsättningar.

En fråga som ofta kommer upp är hur länge ett badhus kan förväntas hålla. Med den tekniska kunskap och erfarenhet vi har idag är det möjligt att planera för renoveringar och underhåll redan vid konstruktionsstadiet. Det handlar om att inte bara bygga för nuet, utan också för framtiden.

Partnering guidar genom badhusprojekt

Att bygga ett nytt badhus eller simhall är både en stor investering och kanske det mest komplexa byggprojekt som en kommun har att hantera. Då är partnering (samverkan) en framgångsfaktor där beställare och entreprenör samarbetar från tidigt skede för att gemensamt utforma projektet. Med stöd av partnering identifierar vi tillsammans uppdraget. Beställaren gynnas av vår expertis, erfarenhet och kunskap, då vi har möjlighet att erbjuda olika perspektiv, ställa relevanta frågor och dra nytta av vår erfarenhet för att möta de behov som finns på ett mångsidigt sätt. Tillsammans genomför vi analyser och utformar badanläggningen för att möta såväl dagens, som morgondagens krav och behov. Detta möjliggör effektiva lösningar och minskar risken för förseningar och budgetöverskridanden.

Specialiserad kompetens säkrar en trygg leverans

NCC är en av Sveriges största badhusbyggare. Vi har en specialistgrupp som tillsammans med vår lokala bygg- och anläggningsorganisation bygger badhus och simhallar runtom i Sverige. Fördelen med en specialistgrupp är att vi i varje nytt projekt kan implementera erfarenheter från samtliga tidigare projekt, och att vi har ett lärande som ständigt pågår. Genom att systematiskt arbeta med erfarenhetsåterföringen mellan projekten kan vi förfina vårt koncept. På så sätt har vi byggt upp en stor kunskapsbank och en teknisk plattform som tydliggör vilka tekniska lösningar som bäst hanterar de utmaningar som byggandet och driften av ett badhus innebär. När vi får möjlighet att vara med tidigt i processen kommer det projektet och våra kunder till nytta från start.

Så, avslutningsvis – att bygga badhus är en komplex och utmanande process. Med specialistkompetens och erfarenhet, nära samarbete och fokus på en öppen och transparent dialog kan vi bygga badhus av högsta kvalitet som levereras i tid och inom budget och som inte bara möter dagens behov utan även är redo för morgondagens utmaningar.

Läs mer om NCC Badhus här.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.