Anställ fler nyanlända och skapa flexiblare byggprojekt

Vi behöver få in fler personer som vill jobba i vår bransch och ta vara på alla de nyanlända som kommit till Sverige. Vi behöver samtidigt få klart mer flexibilitet i byggandet och olika finansieringsformer i synnerhet för de stora infrastrukturprojekt som vi har framför oss.

Vi behöver få in fler personer som vill jobba i vår bransch och ta vara på alla de nyanlända som kommit till Sverige. Vi behöver samtidigt få klart mer flexibilitet i byggandet och olika finansieringsformer i synnerhet för de stora infrastrukturprojekt som vi har framför oss.

Det var några av huvudslutsatserna när toppchefspanelen på Business Arena med bland andra NCC:s koncernchef Peter Wågström diskuterade vad som behövs för att samhällsbyggandet ska gå i mål.

– Vi måste ta vara på den oerhörda kompetens som har kommit hit till Sverige. Vi måste också spegla samhället. Därför har vi på NCC satt som mål att öka andel anställda med utländsk bakgrund från dagens 7 procent till 20 procent. Därför har ibland annat dragit igång Nystart med nyanlända som får en chans till en start inom byggbranschen i Sverige, säger Peter Wågström, koncernchef på NCC.

Skanskas koncernchef Johan Karlström pekar på liknande satsningar inom Skanska samt på behovet av att lägga in sociala aspekter vid offentlig upphandling.

– Oavsett sociala krav i upphandlingar eller inte behöver vi göra insatser nu. Vi har brist på yrkeskunnig personal i branschen och samtidigt nyanlända som vill komma in i samhället och få jobb, säger Peter Wågström.

Med i toppchefspanelen på Business Arena var också Ulrika Francke, vd på Tyréns och Jesper Göransson vd på Peab som också pekade på behovet att ta tillvara på den kompetens som kommit till Sverige det senaste året.

I många svenska städer ser man byggkranar i alla vädersträck. Det byggs infrastruktur, handel och det planeras för tusentals nya bostäder i tillväxtorterna. Men det tar tid.

Andra viktiga bitar som behöver falla på plats för att vi ska lyckas med den pågående urbaniseringen är ökad flexibilitet och finansiering.

– Vi behöver samtidigt få klart mer flexibilitet i byggandet och olika finansieringsformer i synnerhet för de stora infrastrukturprojekt som vi har framför oss, konstaterade Peter Wågström.

/Anna Trane

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.