Alternativa leveranser förbättrar citylogistiken

Hållbarhet och trängsel ställer hårda krav på citylogistiken. Ett sätt att komma till bukt med detta kan vara att börja erbjuda alternativa leveranser i stadskärnor.

Hållbarhet och trängsel ställer hårda krav på citylogistiken. Ett sätt att komma till bukt med detta kan vara att börja erbjuda alternativa leveranser i stadskärnor.

Stadskärnor mår bra av att ha mycket människor i omlopp, men lastbilar är i regel inte ett lika pittoreskt inslag i stadsbilden. För att näringsidkare ska få sina leveranser är det dock nödvändigt. Eller?

Leveranser till fots kan vara ett tänkvärt alternativ som inte tar så lång tid att implementera. Det är mer hållbart, kan hjälpa till att minska stress och press på logistikaktörernas medarbetare och skapar en gemytligare stadsbild. Dessutom kan näringsidkare också tjäna på det.

Alternativa leveranser löser problem runt om i världen
På flera håll görs satsningar på leveranssätt som inte kräver lastbilar. Hamburg, som är hem åt den näst största hamnen i Europa, har haft stora problem i sin stadskärna där lastbilar och människor har försökt samsas på trånga gator. Den stora logistikaktören UPS föreslog att man skulle placera en container i innerstaden, som man sedan levererade varorna ifrån med hjälp av cykel. Projektet anses lyckat och UPS har tagit konceptet vidare till andra städer.

I Göteborg har DB Schenker genomfört en liknande satsning, men där leveranserna i stället sker till fots med hjälp av en specialbyggd eldriven pallyftare. Men principen med en container där alla leveranser samlas är densamma. Containern har dessutom fått en snygg fasad i form av ett hus, så att den smälter in i stadsbilden.

Nyttigt för handel och andra näringsidkare
Det finns områden i stadskärnor som endast tillåter tung trafik under en viss tid varje dag, vilket kan göra det svårt att hinna med alla leveranser och det skapar en sämre arbetsmiljö för medarbetare hos de olika logistikaktörerna. Leveranser till fots har inte samma begränsningar, vilket minskar tidspressen, samtidigt som näringsidkarna i området får fortsatt god service.

I butikstäta områden kan leveranser till fots vara en bra riktigt lösning för handlare och andra näringsidkare. De vill gärna ha potentiella kunder i omlopp, inte en massa lastbilar som stör shoppingupplevelsen. När biltrafiken minskar i stadskärnorna förbättras gatumiljön, platserna blir trevligare att vistas på för shoppare, vilket kan locka till fler köp. En stor bonus är att dessa stadskärnor också blir mer miljövänliga och hållbara, tack vare minskade utsläpp.

Lösningar som den här inspirerar oss på NCC. Hållbarhet, god arbetsmiljö och ett samhälle som trivs är viktiga nycklar för att framtidens städer ska prestera och må väl. För att uppnå detta krävs kreativa lösningar. I Frihamnen i Göteborg som NCC är med och utvecklar är logistiken en självklar del av detaljplanen och vi håller oss uppdaterade kring smarta lösningar.

Maria Björsander, kundansvarig uthyrning NCC Property Development AB.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.