Varför arbetar vi med mångfald?

På fredag är jag inbjuden till Jämställdshetsveckan på KTH för att prata om vikten av mångfald för att bygga ett hållbart samhälle. Som vice divisionschef på NCC Building i Sverige och medlem i NCC:s kvinnliga nätverk Stella vill jag berätta om varför vi som företag har visionen att förändra branschen och erbjuda de bästa, hållbara lösningarna.

På fredag är jag inbjuden till Jämställdshetsveckan på KTH för att prata om vikten av mångfald för att bygga ett hållbart samhälle. Som vice divisionschef på NCC Building i Sverige och medlem i NCC:s kvinnliga nätverk Stella vill jag berätta om varför vi som företag har visionen att förändra branschen och erbjuda de bästa, hållbara lösningarna.

För byggbranschen måste förändras. Inte minst vad gäller ökad mångfald på våra arbetsplatser och fler kvinnor i ledande positioner. Att som företag spegla samhället i stort ser vi som en förutsättning för att bygga ett hållbart samhälle. Redan där har vi svaret på varför vi på NCC måste arbeta med mångfald i vår bransch – men jag ser ett behov av att nyansera svaret en aning.

Först och främst och grundläggande, på individnivå handlar det om rättvisa. Alla har rätt att bli behandlad på ett likvärdigt sätt, oavsett kön, sexuell läggning, ålder eller etnicitet.

Ett annat tyngt vägande skäl är kompetens. Vi har resursbrist i branschen och ser självklart en stor möjlighet i att inkludera grupper som idag har en tydlig underrepresentation – såsom kvinnor och utlandsfödda. Så länge vi inte ens nyttjar all kompetens som finns så har vi ingen rätt att säga att resursbrist är hindret för tillväxt.

Fortsätter med kreativitet. Fördelarna med mångfald är lika uppenbara som bevisade genom forskning. Personer med olika ursprung bär med sig olika perspektiv och kunskaper. Det bäddar för större möjligheter att komma på nyskapande idéer.

Spegling har jag redan nämnt. Om vår bransch skevar mot resten av samhället, det vill säga våra kunder, saknas viktig förståelse för vad vi ska leverera. Om vi är först på den möjligheten så har vi en mycket stor konkurrensfördel.

Och slutligen ansvar. Vi har ett ansvar som samhällsaktör och för att driva de här frågorna framåt. NCC:s rötter är 100 år gamla. Vi fanns innan kvinnor i Sverige hade rösträtt. Ur det långsiktiga perspektivet måste vi ta en aktiv roll för att utvecklingen i samhället går framåt.

På fredag kommer jag också prata om hur viktig du som individ är för att driva utvecklingen framåt, samt ge några konkreta tips utifrån mina erfarenheter. Men mer om det senare!

Gästbloggare Ylva Lageson, vice divisionschef NCC Building, Sverige

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


  • My

    25 februari, 2016 21:31

    Jag har turen att få komma och kolla i morgon fredag! Va snabbt det blev fullbokat!

  • Ida de Neergaard Ländin

    26 februari, 2016 13:17

    Skulle vara intressant att se anförandet på videolänk i efterhand. Finns denna möjlighet?