Värderingsstyrt företag – en riktigt bra upplevelse som trainee

Hej! Mitt namn är Therese Zakrisson och jag gör snart min sista vecka av året som trainee på NCC. Ett år med boende ute i produktion i fyra anläggsprojekt.

Hej! Mitt namn är Therese Zakrisson och jag gör snart min sista vecka av året som trainee på NCC. Ett år med boende ute i produktion i fyra anläggsprojekt.

Första månaderna genomfördes inom damm- och vattenkraftprojekt med platsledning, i sällskap av platschef och arbetsledare. Ställningsbyggande och dykning byttes mot masshantering och trafik i anslutning till befintlig väg, i projektet E14 Timmervägen – Blåberget. Här befinner jag mig fortfarande och är i sällskap av tjänstemän från flera regioner; projektchef, blockchefer, arbetsledare, anbudsingenjör, entreprenadingenjör, mätchef & mättekniker, inköpare, projekteringsledare. Det har definitivt varit en möjlighet att uppleva både mindre och större projektorganisationer under året, bägge har sina tjusningar. Oavsett storlek på projekten finns det gråzoner mellan ansvarsuppgifter som ska diskuteras i gruppen, mer än en gång: vem gör vad? På E14 genomförde vi Way of working -workshop med fokus på ansvarsfördelning vilket resulterade i en ansvarsmatris som skrevs ut i A1.

Under vintern har min avdelning Anläggning Jämtland/Västernorrland genomfört värderingsövningar och genomgång av medarbetsundersökningen PULS. Värderingsövningarna öppnade upp för diskussioner jag är stolt över att fått deltagit i och när gruppens antal kvinnor bör minst dubbleras från ett till två behövs dessa forum för diskussion kring värderingar. Jag är glad att NCC har fokus på värderingar och det är en betydande anledning varför jag rekommenderar tjejer att söka sig till NCC.

Under traineerotationerna och handlingsplanen vi traineer följer får vi möjlighet att delta i möten och besiktningar för andra projekt. När produktionen är synlig utanför fönstret kan det kanske upplevas som slöseri att dokumentera det, men det kanske inte lika självklart eller färskt i minnet om en månad eller ett år. Deltagandet i flera projekt parallellt som befinner sig i olika skeden av byggprocessen, ger en tankeställare kring hur vi arbetar proaktivt för att följa upp förändrade förutsättningar och finner rätt lösningar.

Drönarbild över byggnationen av E14

Tillbaka till den praktiska biten, i veckan på fick jag lära mig att flyga med drönare över E14, och vilken känsla det var! Bilderna blir betydligt mer detaljerade och uppdaterade än satellitbilder från internet. Materialet blir ett hjälpmedel i produktionens planering och rapportering men även i senare skeden för att dokumentera förutsättningar och framdrift vilket bör sammanställas och jämföras mellan projekten. Ytterligare en dimension av visualisering är beställaren och leverantörernas möjlighet att förstå vad vi vill åstadkomma i produktion och förutsättningarna för att nå dit.

Om ni frågar mig vill jag absolut rekommendera NCCs traineeprogram:

Jag har fått en kontinuerlig uppföljning och handlingsplan för året. Jag har fått rotera inom ansvarsroller och projekt, gått gemensamma kurser och delat erfarenheter med traineegruppen. Det är ett ansvarstagande från företaget att stötta nyanställda för att hitta sin egen väg och plats inom organisationen. Ett år som nu följs upp av ett mentorprogram.

I samband med första mentorsträffen i maj pratade vi om att hitta sin egen röst. Det är precis det detta året har inneburit för mig. En röst inom organisationen som jag, tillsammans med min mentor Camilla Magnusson och en härlig traineegrupp nu jobbar vidare med.

 

Önskar er alla en fin dag på jobbet och trevlig helg!

//Therese

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.