Värderingsdiskussion

I tisdags var jag på en dag med temat värderingsdiskussion. Det som hände var att ungefär halva vår avdelning samlades (både yrkesarbetare och tjänstemän) för att fördjupa oss i hur man bör agera i olika situationer samt prata mer om NCC värderingar. Först fick vi se små filmsnuttar med fall i vardagen för att sen diskutera hur man skulle agera i varje situation. Exempel på de fall som togs upp var att det dras skämt om homosexuella och du är den enda som vet att en kille i boden är homosexuell. Hur skulle du agera? Eller, du arbetar på taket och din medarbetare har inte tagit på sig säkerhetsselen, vad skulle du säga?

I tisdags var jag på en dag med temat värderingsdiskussion. Det som hände var att ungefär halva vår avdelning samlades (både yrkesarbetare och tjänstemän) för att fördjupa oss i hur man bör agera i olika situationer samt prata mer om NCC värderingar. Först fick vi se små filmsnuttar med fall i vardagen för att sen diskutera hur man skulle agera i varje situation. Exempel på de fall som togs upp var att det dras skämt om homosexuella och du är den enda som vet att en kille i boden är homosexuell. Hur skulle du agera? Eller, du arbetar på taket och din medarbetare har inte tagit på sig säkerhetsselen, vad skulle du säga?

Diskussionerna som följde var intressanta och åsikterna varierade, i några fall kunde jag tycka att det var självklart vad man skulle göra men det som är självklart för mig är bevisligen inte självklart för andra. Det tål att tänkas på.

Efter lunch gick affärschefen Johan och vår chef Bosse igenom resultatet av förra årets HKI-undersökning.
Humankapital Indexet (HKI) är en enkätundersökning som varje år görs inom företaget för att se vad medarbetarna tycker i olika frågor. Frågorna i undersökningen är inom områden som ledarskap, värderingar, information, kundfokus, motivation och hjälpmedel.
Resultatet används för att förbättra verksamheten och se hur arbetet med dessa frågor når ut bland alla medarbetare.

På några områden hade det blivit bättre och på några områden något sämre men det är roligt att se att något händer och att det som framkommer tas på allvar. Det svåraste är nog annars att få så många som möjligt att fylla i undersökningen, en del är något motsträviga men numera får vi fylla i den på arbetstid och det får nog fler att ta sig tid.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.