Välja sin väg

För ett år sedan var det jag som satt och svettades när jag skrev ihop mitt CV och personliga brev för att ansöka till NCC:s Master Traineeprogram (MTP). Skulle jag söka Civil eller Building? Hur presenterar man sina negativa sidor så det låter som något positivt? Hade jag förstått vad MTP innebar? Ja, frågorna var många och tankarna snurrade. Eftersom ansökan till nästa års traineeprogram nu är öppen tänkte jag att detta inlägg skulle tillägnas de som funderar på om de ska sköka och råda lite klarhet kring alla frågor. 

För ett år sedan var det jag som satt och svettades när jag skrev ihop mitt CV och personliga brev för att ansöka till NCC:s Master Traineeprogram (MTP). Skulle jag söka Civil eller Building? Hur presenterar man sina negativa sidor så det låter som något positivt? Hade jag förstått vad MTP innebar? Ja, frågorna var många och tankarna snurrade. Eftersom ansökan till nästa års traineeprogram nu är öppen tänkte jag att detta inlägg skulle tillägnas de som funderar på om de ska sköka och råda lite klarhet kring alla frågor. 

Först ut så skulle jag vilja tipsa om att all information om MTP går att hitta på NCC:s hemsida och där finns även ansökan till traineeprogrammet. I detta inlägg kommer jag istället skriva om min upplevelse av programmet men även få hjälp av Per Kinell och Fredrik Johansson, avdelningschef för Civil- respektive Building West, vilka ger sin syn på MTP.

Men det är kanske det första jag ska lyfta att under programmets 18 månader har Per Kinell som min närmsta chef, vilket jag värdesätter väldigt högt. Det ger en otrolig trygghet när jag byter mellan avdelningar och organisationer samt är ett otroligt stöd i form av samtal och support. En annan del av traineeprogrammet jag verkligen uppskattar är de nationella träffarna då alla traineer möts upp för att gå kurser, ha workshop eller bara dela erfarenheter. Träffarna har för mig varit både motiverande och utvecklande då alla kommer med olika erfarenheter som vi delar och vi hjälper varandra få ut så mycket som möjligt av programmet.

Nu är det dags att lämna över till Per och Fredrik som svarar på frågor om deras uppfattning av programmet.

Vilka fördelar ser ni som avdelningschefer med att NCC har MTP?
MTP samlar duktiga nyanställda i ett separat program som ger ett bra kontaktnät samt en serie värdefulla erfarenheter från olika verksamheter och moment vi använder i företaget, vilket ger en bred bas att stå på efter de 18 månader programmet pågår.

Det råder idag tuff konkurrens om talanger på arbetsmarknaden vilket gör MTP till en mycket viktig plattform för att vi ska kunna attrahera rätt medarbetare. Att MTP har funnits och utvecklats under många år ger oss en trygghet att vi idag har ett mycket väl fungerande program och att vi kommer fortsätta hitta- och utveckla duktiga medarbetare genom programmet. Det gör också att de sökande vet att de väljer ett beprövat program med tydligt syfte och mål.

Varför ska man som student välja att söka NCC MTP?
Som student vet du att du kommer att få se bredden av NCC innan du behöver välja inriktning och ditt kontaktnät efter de 18 månaderna kommer att vara stort. Genom att Traineen får möjligheten att arbeta på olika delar av företaget skapas en större förståelse om företages olika funktioner och det kan också bidra till att man efter programmet gå in i en roll som inte hade varit lika självklar innan programmet.

De gemensamma nationella träffarna med samtliga traineer ger dels utbildningar men även en möjlighet att dela erfarenheter med varandra, man får träna på att ge och få feedback i form av coachande par, samt att NCC förser alla traineer med en mentor från företaget efter programmets 18 månader för att bättre kunna utvecklas i sin valda roll.

Vad är det för skillnader med att börja på NCC MTP jämfört att börja arbeta inom NCC direkt efter studierna?
Oavsett vart man startar i NCC finns en mängd olika möjligheter för framtiden och utveckling inom företaget. På MTP kommer man att få en något bredare förståelse av NCC som företag och ett kontaktnät byggs upp som kommer att vara positivt för lång tid framöver. Att byta arbetsplats när man just börjat leverera i sin roll kan upplevas som att vara ny på jobbet, vilket blir 18 månader som trainee istället för tre månader om man går den traditionella vägen. Båda vägarna kan dock vara lika lyckosamma beroende på vilken människotyp man är, karriären lyfter beroende på egen insats i arbetslivet och det påverkas i mindre grad av vilken väg man startat i företaget.

 

Jag hoppas att detta har givit en liten bredare bild av vad MTP innebär och att det kan vara något för dig. Ansökan för 2019 är öppen fram till och med 11 februari, vilket ger er en bra möjlighet att sitta över jul och fila på ansökan. Om du har frågor och funderingar efter att varit inne på hemsidan och läst kan ni antingen söka direktkontakt om ni känner någon som är trainee eller skicka ett mail till student@ncc.se. Hoppas vi ses framöver! 

/Oscar Möller

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.