Välfyllt anteckningsblock

Hejhej bloggen! Sedan jag senast skrev har jag både hunnit börja och avsluta en rotation på Property Developments (PD) centrala finansavdelning och nu påbörjat min tredje rotation vilken är på Group Business Control.

Äntligen är sommaren på ingång!

Genom att ha hoppat mellan olika finansavdelningar har jag nu fått se rapporteringsflödet och skillnaderna mellan hur en controller arbetar nära verksamheten, på en central affärsområdesnivå och nu på koncernnivå. En sak är säker, mitt anteckningsblock är välfyllt.

Property Development

Innan jag börjar berätta om hur mina dagar ser ut just nu vill jag skriva några ord om den fantastiska och nyligen avslutade rotation jag under två månader hade på PD:s centrala finansfunktion. Verksamheten PD bedriver är att utveckla, hyra ut och sälja kommersiella- och samhällsfastigheter. Det var en rolig sida av NCC att lära sig mer om.

Jag fick följa gruppen (en otroligt sammansvetsad grupp med högt i tak) genom projektens alla steg, där en viktig del är uthyrning av fastigheter, rapportering till koncernen och analyser av kostnader. Men jag fick även möjligheten att komma närmre verksamheten genom att utifrån land sammanställa processen över vad en controller ute i verksamheten gör under respektive steg i ett projekt. Det var intressant är att se hur det skiljer sig mellan länder trots många likheter, och hur samarbetet ser ut med centrala funktioner. Det var två lärorika månader, men det första jag kommer tänka på när jag tänker på PD är ändå ”gruppen”.

Group Business Control

Genom rotationerna på Infrastructure och PD har jag fått se hur man jobbar i verksamheten och hur det sedan sammanställs och rapporteras upp till koncernen. Nu när jag är på Group Business Control får jag även se och hjälpa till med hur rapporteringen från affärsområdena sammanställs och rapporteras vidare till styrelsen. Det är intressant att se det större perspektivet vilket också speglas i de uppgifter jag håller på med. Jag håller bland annat på med en konkurrentanalys där jag ser över hur vi står oss mot våra konkurrenter, analyserar hur vår lönsamhet och andra nyckeltal ser ut över tid samtidigt som jag får en inblick i vad vår centrala hållbarhetsavdelning jobbar med för att vi ska nå våra uppsatta mål.

Nu i veckan innan vi tar långhelg med förhoppningsvis massor av sol kommer jag även ha möjligheten att följa vår CFO under en dag där de olika affärsområdena rapporterar aprilbokslutet. Det är en av många fördelar med det här traineeprogrammet, att få möjligheten att lära från andras erfarenheter och att samtidigt få se olika delar av verksamheten som man annars inte får se.

Trevlig helg!

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.