Vad skrek skepparen som inte hade någonstans att lägga till? -Köpenhamn!

Denna blogg blir lite annorlunda då den inte kommer behandla ”vanliga” rotationer, utan jag kommer skriva om vår resa till Köpenhamn med MTP 2022 som genomfördes under vecka 19.

Vi började onsdagen med att besöka Nyt Hospital Nordsjælland, ett av Danmarks nya ”supersjukhus”. Den enorma projektvolymen och fina arkitekturen gjorde det verkligen intressant.

Efter en lunch på det danska huvudkontoret så fick vi delta på ett seminarium som hölls av Martin Manthorpe. Seminariets innehåll fick vi själva styra över. Det ledde till intressanta diskussioner om hur respektive verksamhet i Sverige och Danmark skiljde sig åt, men även vilka liknande utmaningar vi ställs inför. Exempelvis så har bostadsmarknaden i Danmark påverkats av det höjda ränteläget. En likhet med Sverige är att även Danmark har påverkats av ökade kostnader som följd av kriget i Ukraina och det generella omvärldsläget.

Bild från seminariet på huvudkontoret i Danmark.

Bild från seminariet på huvudkontoret i Danmark.

Onsdagen avslutades med gemensam middag och fri tid för oss traineer att utforska Köpenhamn.

Tema bostäder

Torsdagen hade temat bostäder. Efter en relativt effektiv transport med cykel, trots några smärre felnavigeringar, så kom vi fram till Kronløbsøen. Här har flera delar av NCC:s verksamhetsområden byggt en konstgjord ö. Vi fick förmånen att göra ett besök på redan överlämnade delar.

Ön innefattar totalt fyra våningar under vattenytan, fördelat på tre parkeringsgarage och en våning för installationer som ska försörja bostäderna på markplan. Den mest imponerande utmaningen man hade löst var en undervattensgjutning av garagerampen. Ovanför vattnet byggs bland annat 24 700 m2 bostäder, fördelat på cirka 230 lägenheter. Det gör projektet stort och även här var arkitekturen av vikt. En fin detalj var att vattnet gick hela vägen fram mot fasad, något som ställer höga krav på materialval och utförande.

Femkamp på Tivoli

Stålhingstarna bar oss vidare, förbi sevärdheten ”Den lille havfrue”, till Nyhavn och lunch på en foodcourt i solen innan vi promenerade den sista biten till Papirøen. Här har NCC en totalentreprenad att projektera och bygga ägarlägenheter, hyresrätter, hotell, saluhall, caféer, restauranger och utrymme för kulturliv. Vi traineer fick möjlighet att se en fin lägenhet som omfattade cirka 440 m2 i två våningar med fantastisk utsikt över hela Köpenhamn.

Torsdagen fortsatte sedan med en femkamp på Tivoli. Där insåg jag att en karriär inom pilbågsskytte kanske stundar. Övriga grenar var dock ett personligt haveri, varför resultatet inte offentliggörs 😉. Efter Tivoli blev det middag på en italiensk restaurang innan dagen avslutades.

Tunnel ska hindra översvämningar

Fredagen bjöd på ett sista projektbesök, Kalvebod Brygge Skybrudstunnel. Där bygger NCC en tunnel för att kunna hantera vattenmassor och undvika översvämning i Köpenhamn. Med hjälp av bland annat en stor hydraulpress, som genererade ungefär 6440 kN i tryck, och en stor borr-robot, kunde betongrör med en diameter på cirka tre meter tryckas framåt i borrad kalksten. Detta skedde under befintliga konstruktioner, ovan och under jord i drygt 1,3 km. Det som gjorde projektet extra intressant var att det räckte med ett tioårsregn, alltså att tunneln används en gång, för att projektet skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt för beställaren.

Jag är i dagsläget mitt uppe i att rotera till projektering. Men den rotationen, och de tidigare, får ni en återkoppling på i mitt nästa inlägg som också blir mitt sista som trainee. Vill även passa på att skicka en extra tanke till de studenter som sitter med avslutande examensarbeten. Ni har inte mycket kvar!

Kör hårt!

Rickard

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.