Ur en trainees synvinkel på E05 Korsvägen

Idag har jag snart arbetat halvår i ett projekt och i en stad som bubblar av liv och en tro på utveckling om en hållbar stadsutveckling. Jag arbetar i Göteborg, staden med många byggkranar som dinglar i horisonten. I och med den stadsutveckling som sker i Göteborg just nu finns det många intressanta projekt som är up and running och levererar resultat mot en hållbar stadsutveckling i Göteborg.

Jag arbetar på det stora infrastrukturprojektet Västlänken som är en tågtunnel under Göteborg. Syftet med Västlänken är att förenkla resandet och öka kapaciteten på centralstationen i Göteborg.

Jag arbetar som trainee på delprojektet E05 Korsvägen. Hela delprojektet E05 Korsvägen omfattas av en 3 km tågtunnel, varav ca 2 km går i en bergtunnel och 1 km tunnel i lera. Pågående arbeten i projektet just nu är förberedande arbeten inför omläggning av två stycken tågspår söderut i Almedal, förberedande arbeten med planering inför att restaurangen på Liseberg skall rivas och sedan byggas upp på kort tid då Liseberg har stängt samtidigt som tung grundläggning skall genomföras. På Korsvägen genomförs arbeten med sekantpålar och bergschakt samt två bergtunnlar. Mycket på gång och mer kommer det bli. Spännande!

Nyttigt att se vardagen i produktion

Under mina olika rotationer inom traineeprogrammet har jag fått sett flera olika delar av projektet. Jag började min första rotation som yrkesarbetare på Almedal där jag fick vara med på ledningsomläggningar. Intressant och väldigt nyttigt att få se hur vardagen fungerar ute i verkligheten i produktionen där det händer saker.

Min andra rotation var på planeringsavdelningen av projektet där tidplanerna upprättas och stäms av för att kunna följa produktionen. Väldigt häftigt att vara på ett sådant här stort projekt där alla discipliner är representerade och man får möjlighet att djupdyka i hur det jobbas med tidplaner. Mycket intressant tycker jag.

Går till jobbet med ett leende på läpparna

Min tredje rotation inom projektet var på kontraktsavdelningen, en avdelning som följer upp omfattningen av kontraktet tillsammans med hanteringen av ÄTA. Att ha kontroll och följa upp kontraktet är en förutsättning för att kunna leverera ett bra resultat i slutändan av projektet. Jag tycker denna del av projektet verkligen var ett spännande område där man både behöver vara hård i nyporna och samtidigt lösningsorienterad.

Min fjärde rotation inom projektet är på arbetsmiljöavdelningen där vi följer upp arbetsmiljön för allas säkerhet och trivsel på projektet. Arbetet på arbetsmiljöavdelningen är omfattande med många olika arbetsuppgifter vilket är väldigt roligt. Man går till jobbet med ett leende på läpparna varje dag.

Tycker du det låter spännande att vara trainee på ett stort infrastrukturprojekt, så tycker jag att du skall söka till oss på NCC!

Allt gott, talas på bygget!

Mårten Pettersson

Se fler bilder från projektet

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.