Tunneldrivning med många utmaningar

Hej från Göteborg och Västlänken-projektet! Jag är tillbaka för mitt andra blogginlägg för studentbloggen och är också lägligt nog på min andra rotation i Trainee-programmet. Under min traineeperiod kommer jag mestadels rotera i samma projekt, delprojekt E05 Västlänken, och det är även här jag kommer vara positionerad när jag är klar efter Trainee-perioden.

Projektet har flera etableringar utspridda kring området Korsvägen. Sedan två månader har jag jobbat på etableringen som ligger strax söder om Världskulturmuseet. Där driver vi fram två servicetunnlar till själva huvudtunneln där tåget senare kommer att gå. Jag hade aldrig haft en tanke på att jag skulle lära mig så mycket om tunneldrivning! Hur man driver en tunnel ingick inte i min utbildning och jag kunde ingenting när jag kom hit.

Vissa har sagt till mig, och vissa av er kanske tänker, att ”hur går det att driva en tunnel i Göteborg som bara består av lera”? Tunneln som ska gå under Göteborg har placerats så att den ska gå i så mycket berg som möjligt, detta för att det är mer fördelaktigt på många sätt. Men det har varit utmaningar! Även om det visst finns berg under Göteborg så har det visat sig att bergkvalitén har varit sämre än man trott. Det finns till exempel ogynnsamma sprickzoner och lera i berget. Detta har inneburit att förstärkningen, i form av bultar och sprutbetong, har mångfaldigats.

Sprutbetongbågar

Extra förstärkning i form av så kallade ”sprutbetongbågar”.

Hänsyn till djuren på Universeum

Andra utmaningar har varit att båda tunnlarna drivs i närheten av flera viktiga verksamheter; Calanderska sjukhuset, Universeum och Lisebergsteatern. För att störa så lite som möjligt har vi behövt gå varsamt fram (2-3 m varje sprängning) och undvika sprängning när Lisebergsteatern har föreställningar. Vi spränger också vid förutbestämda tider för att inte skada djuren som finns i Universeum. Vid sprängning tillsätts luftbubblor till fiskarnas bassänger för att minska tryckvågen. Det är mycket som man måste tänka på!

Under min tid här har jag fått vara involverad i lite allt möjligt. Jag har varit delaktig i kvalitetsarbetet för betong, där jag följt upp krav vi har på parametrar som tryckhållfasthet, vidhäftning, böjhållfasthet och fiberinnehåll. Jag har hjälpt till med miljöfrågor rörande vattenflöden från tunneln och inläckande vatten till tunneln – för man vill ha en så torr tunnel som möjligt!. Dessutom har jag fått vara med på förberedande möten om hur vi skall driva fram i stationstunneln, vilket kommer bli mycket mer komplext än den tunnel vi driver nu. I sådana möten sitter jag mest med och lyssnar på de erfarna personerna jag jobbar med, men ack så intressant! Sist men inte minst har jag varit involverad i arbetet med arbetsmiljörelaterade risker. Det är SÅ viktigt för att säkra hälsan hos de som arbetar i en riskfylld miljö.

Tack för mig denna gången!

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.