Traineeträff med studiebesök på Citybanan

Christer

Christer


Vår första syn av nya citybanan.

Vid vår senaste träff som traineer hade vi under eftermiddagen ett inbokat studiebesök på NCCs projekt Norrströmsentreprenaden med Station Stockholm City som är en del av Citybanan som sprängs fram under fötterna på stockholmarna. Vi blev mötta av produktionschef Sofia Edoff på etableringen alldeles bredvid befintliga järnvägsspår in till Stockholm C. Innan jag fortsätter berätta om studiebesöket så tänkte jag snabbt nämna vem jag är eftersom detta endast är ett gästspel på bloggen.

Jag är en av de traineer som började NCCs program under 2010 och tillhör Region Syd och avdelning Hus Malmö-Lund. Vilket innebär att jag under min tid som trainee dels har arbetat som entreprenadingenjör på våra projekt, dels med marknadsfrågor och även mycket med partnering då jag har utbildats till partnering/processledare. Min ålder är 28 år och mina föräldrar tyckte att gossebarnet såg ut som en Christer, så det är vad mina vänner och kollegor kallar mig. Nog om mig och åter till Sofia och Citybanan där jag som mestadels husbyggare skall försöka berätta lite om detta fantastiska anläggningsprojekt

Sofia började med att presentera projektet i etableringens konferensrum där vi fick tillfälle att ställa frågor och fördjupa oss i projektet. NCCs etapp innefattar
Citybanans enskilt största entreprenad och avgränsas av Gamla Brogatan i norr och Riddarholmen i syd. Partneringentreprenaden innehåller en tunneldel på ca 700m och station Stockholm City som kommer bli pendeltågstation och vara hopknuten med tunnelbanan för att förenkla byten mellan tunnelbana och pendeltåg.


Sofia visar hur pendeltågsplattformarna kommer anslutas mot tunnelbanan.

Efter presentationen tog Sofia med oss ut (eller rättare sagt in och ner i berget) för att se hur projektet i verkligheten framskred. Från marknivå gick vi in i ett underjordiskt parkeringshus och in i en sidoport, här innanför fanns delar av NCCs arbetsplats och ett i mina ögon stort hål som öppnade sig djupare ner i underjorden (se bild ett och två). Detta var dock endast ett mindre genombrott som NCC nu arbetade med att rensa uppifrån då tunneln nedanför redan var utsprängd.

Vi gick sedan vidare genom dörrar som löpte in och ut ur befintliga tunnelbanestationerna för att komma till andra (och djupare) delar av arbetsplatsen. Vi fick även se de tillfälliga konstruktioner som finns vid de delar av tunnelbaneplattformen för blå linje där nya anslutningar kommer från station Stockholm City. Till exempel är delar av blåa stationen numera en bro över ett schakt som så småningom kommer öppnas upp för en rulltrappa. Vid denna tidpunkten på studiebesöket var Christoffer som jobbar på anläggning Skåne helt såld på projektet och sugen på att börja där morgonen efter om det hade varit möjligt.


En blick från Klarabergsviadukten ner i framtida entrén till pendeltågen

Efter det att vi kom upp ur underjorden så tittade vi ut från Klarabergsviadukten och ner i arbetsplatsen som kommer bli den nya huvudentrén till pendeltågstationen

Det var ett mycket intressant studiebesök på ett projekt som visar på de komplexa med byggbranschen och även visar på hur mycket NCC som företag kan! Jag vill passa på att tacka Sofia för sin tid och engagemang under studiebesöket och samtidigt lämna tillbaka utrymmet till våra ordinarie bloggare.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.