Tillståndsansökan!

Maria

Maria

På jobbet igen efter en härlig helg med vårväder, måste dock erkänna att de var med tunga steg man klev ut från dörren imorse och insåg att cykelturen till kontoret skulle ske i duggregn. Ingen risk att man var trött när man kom fram i alla fall.

Idag har framtagande av illustrationsritningar stått på schemat. Dessa ritningar skall användas som underlag i ansökan om tillstånd från brandförsvaret om placering av bodetalblering. Genom att utrymmena är väldigt begränsade i kvarteret där projektet skall uppföras söker vi nu efter olika alternativ att etablera på. Det förslaget som jag idag har illustrerat placeras etableringen på höjden ovanför en gågata. Detta medför att vi blockerar vägen för utryckningsfordon, vilket kan medföra att brandförsvaret har invändningar. Det kommer vi snart få svar på!

Illustrationerna har jag gjort i programmet Google SketchUp vilket är ett program som kan redovisas både 2D och 3D. Dessa illustrationer är väldigt enkla men ger förhoppningsvis en bra bild hur vi tänkt oss. Jag har valt att redovisa med två ”bakgrunder” för att underlätta förståelsen, den ena är hämtad från Google Earth och den andra är en arkitektritad planritning.


Om vi får ett godkännande är nästa steg är att göra en mer grundlig APD-plan som lämnas in för bygglovsansökan.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


  • NCC Blog

    14 mars, 2011 16:48

    SketchUp = fantastiskt! ¤Erik