Till handling

Hej, nu är jag inne på min andra månad med att arbeta med projektering av två byggnader, Kineum och Lisebergs jubileumsprojekt. Kineum är byggnaden i mitten på omslagsbilden ovan och i denna byggnad ska också NCC:s kontor i Göteborg flytta in. Projektering är ett varierande arbete med massa olika frågor som ska lösas.

Hej, nu är jag inne på min andra månad med att arbeta med projektering av två byggnader, Kineum och Lisebergs jubileumsprojekt. Kineum är byggnaden i mitten på omslagsbilden ovan och i denna byggnad ska också NCC:s kontor i Göteborg flytta in. Projektering är ett varierande arbete med massa olika frågor som ska lösas.

I projekteringen av en byggnad ska idé och vision omvandlas till en handling som sedan ska resultera i en byggnad. Tidigare under min tid som trainee har jag arbetat i produktion och har då varit beroende av resultatet från projekteringen varje dag. När jag började på denna rotationen tyckte jag att det skulle bli lärorikt och intressant att förstå processen av hur NCC arbetar för att gå från idé till bygghandling. De här två månaderna har verkligen givit mig insikt i vilka utmaningar projektering arbetar med och en sak som jag tar med mig är hur viktigt det är att vara tydlig och ge klara besked.

Kommunikationen i projektering är oerhört viktig för att resultatet ska bli det önskade. Detta blir väldigt tydligt när något som är självklart för andra inte är det för mig. Tillexempel, har jag fått lära mig att en låst layout inte är samma sak som en fryst layout. Vilka följdfrågor som kan komma efter att jag tycker att jag har givit ett tydligt besked är väldigt lärorikt, det enda jag kan lära mig från det är att alla tänker olika och försöka att bli tydligare.

Jag har haft möjligheten att vara inblandad i två olika projekt som just nu håller på att projekteras, Kineum och Lisebergs jubileumsprojekt. Båda projekten är i samarbetsformen partnering; vilket är en strukturerad samverkansform där vi alla samarbetar för att nå projektets bästa. Vi har nu i båda projekten färdigställt en systemhandling och det som har varit roligt är att Kineum hela tiden varit lite före Lisebergsprojektet. För mig som är helt ny i projekteringsprocessen har detta resulterat i att jag har i haft möjlighet att lära mig saker i det ena projektet som jag sedan har kunnat användas i det nästa. Jag har också haft möjligheten att arbeta med en rutinerad grupp som har kunnat hjälpa mig att förstå hur arbetet går tillväga.

När jag tidigare har arbetat i produktion och fått en handling som varit fel, kanske en balk som saknar upplag, har tanken kommit: ”Hur kan detta ha missats?”. Nu när jag varit på projektering i två månader är jag istället mer imponerad över alla fel som hittas och alla saker som folk har koll på. Något som i produktion bara är en given schaktplacering kan vara en fråga som har undersökts väldigt noga i projekteringen. Detta är verkligen en av de saker som är roligt med MTP, att få se saker från olika perspektiv.

Hoppas ni alla får en fantastisk helg!

//Ida

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.