Tidiga skeden!

Maria

Maria

Som jag skrev i mitt senaste inlägg skulle beslut tas om vidare arbete med ett lågenergiprojekt, och svaret blev positivt. Projekteringen fortsätter nu med framtagande av bygghandlingar, efter att systemhandlingarna tagits fram i det första skedet. En systemhandling ligger till grund för beslutstagande om fortsatt arbete, de redovisar funktion, utformning, tekniska lösningar och kostnader. En bygghandling är en mer detaljerad redovisning hur ett projekt skall genomföras, de innefattar alla handlingar som är nödvändiga för produktionen.

Genom att även detta projekt är ett så kallad partneringprojekt arbetar projektgruppen gemensamt för att ta fram ett underlag som hela gruppen tror på. På veckans projekteringsmöte var beställaren, arkitekten, installationsprojektörerna, installationsentreprenörerna och vi som byggentreprenör närvarande. Genom att entreprenörerna är med i ett tidigt skede undviks tidsödande och dyra lösningar, som har en tendens att uppkomma om okunskap finns. Min uppgift i detta projekt är att hjälpa projekteringsledaren/partneringledaren som i detta fall är extern och upphandlad av NCC. Jag ser till att gruppen får tillgång till de mallar och dokument som vi på NCC arbetar efter, tillexempel projekteringshänvisningar, gränsdragningslistor m m.

Innan jag började här inne på projekteringsavdelningen hade jag väldigt liten kännedom om vad tidiga byggskeden egentligen innebar. Hur startas ett byggprojekt, vad gör en projektör, hur upphandlas underentreprenörer, hur görs en budget? Frågetecknen var många, än har jag inte svar på alla frågor men jag lär mig mer för varje dag. Genom att jag fått chansen att vara delaktig i många projekt som ligger i väldigt olika skeden ökar informationsintaget. Från att arbeta med projekt där produktionen redan startat till de som har byggstart om 3mån, 10mån och så långt som 2-3år.

Nästa vecka drar den så kallade NCC-golfen igång. Det är en tävling som anordnas här i Uppsala varje år, alla tjänstemän och yrkesarbetare på företaget är välkomna att delta. Vi spelar totalt fyra rundor tillsammans och efter dessa ska en vinnare koras. Jag ligger i hårdträning nu för att slå ”gubbarna”!!

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.