Tidig involvering underlättar svår schakt

Hejsan! Jag är nu på min fjärde rotation inom projektet E05 Korsvägen i Göteborg och har sedan tre veckor varit en del av gänget som ansvarar för grundläggningen av tunnelkonstruktionen. Det innefattar allt arbete som har med schakt, pålar, slitsmurar, spont med mera att göra.

Idag tänkte jag berätta mer om ECI – Early Contractor Involvement, vilket är en av de saker jag fått vara delaktig i de senaste veckorna.

Workshops varje vecka

Då jag kom till denna avdelning påbörjade WLC (NCC & W&F) ett samarbete med en underentreprenör som är experter på schaktarbeten. Samarbetet kallas Early Contractor Involvement (ECI) och innebär att vi tillsammans med potentiell entreprenör av schaktarbetena diskuterar hur schakten skall utföras, alltså involverar vi dem innan ett kontrakt är skrivet. Det är gynnsamt för båda parter, där vi på WLC får expertkunskap inom området som gör att vi kan planera och få till det mest effektiva utförandet och samtidigt blir schaktentreprenören väldigt attraktiv i våra ögon.

Samarbetet är uppbyggt i form av workshops som vi har fyra timmar varje vecka. Vi träffas och diskuterar grundligt vilken typ av metod vi skall använda, logistik, arbetsmiljö, miljö, tidsplanering med mera. Idag diskuterade vi mycket kring den metod vi skall använda och i vilka sekvenser det hela skall ske. Detta är mer komplicerat än vad jag hade tänkt!

Skiss över schaktområdet

Här är den kommande schakten på Korsvägen som vi planerar utförandet av. Korsvägen ligger precis väster om Liseberg i Göteborg.

Många utmaningar

Utmaningarna är många i en så här stor schakt. En av utmaningarna är de stag (som gör att schaktväggarna inte kollapsar) som vi skall sätta tvärs över schakten. Stagen är 1,4 m i diameter och sitter med fem meters mellanrum i tre nivåer. Detta gör att en schaktmaskin inte kan röra sig hur som helst. En annan stor utmaning är grundvattnet och det tryck som det medför. Det är otroligt viktigt att grundvattennivån inte sänks utanför schakten då många hus står på träpålar i närområdet. Pålarna kan krympa om grundvattnet sänks och som en konsekvens av det kan husen sätta sig.

Jag är så glad att jag kom hit precis när detta samarbete började. Trots att jag är överlägset mest nybörjare i sammanhanget så har även de andra varit nybörjare på olika sätt. För schaktentreprenören har vi behövt gå igenom information om projektet och alla våra förutsättningar, där de startar från noll. Samtidigt har de expertkunskap som de tydligt måste förklara för oss. Detta tror jag gjort det lättare att följa med och förstå diskussionerna, vilket också har gjort det väldigt kul!

Ha det fint!
/Ellen

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


  • Per-Ola

    5 oktober, 2020 19:40

    Mycket bra artikel Ellen och även om jag inte kan så mycket om tunnlar och utv mark så lär man sig mycket om att läsa detta 🙂