Studiebesök i Danmark

Erfarenhetsåterföring är en av de mest utvecklande och mest ekonomisk fördelaktiga metoderna att använda sig av i det dagliga arbetet i strävan om mer effektiva byggprojekt enligt mig. Det bidrar till mindre slöseri som utgör en betydande stor kostnad inom byggsektorn. Det är därför viktigt att vi i norden kan ta del av varandras marknader både från Building och Civil projekt för att fånga upp idéer och möjligheter. Som trainee får du förutom en rad väl planerade kurser och utvecklande föredrag även chansen tillsammans med dina andra trainee-kollegor att planera egna studiebesök.

Erfarenhetsåterföring är en av de mest utvecklande och mest ekonomisk fördelaktiga metoderna att använda sig av i det dagliga arbetet i strävan om mer effektiva byggprojekt enligt mig. Det bidrar till mindre slöseri som utgör en betydande stor kostnad inom byggsektorn. Det är därför viktigt att vi i norden kan ta del av varandras marknader både från Building och Civil projekt för att fånga upp idéer och möjligheter. Som trainee får du förutom en rad väl planerade kurser och utvecklande föredrag även chansen tillsammans med dina andra trainee-kollegor att planera egna studiebesök.

Ett gemensamt beslut inom vår trainee-grupp togs om att Danmark är ett spännande land att besöka och förhoppningsvis komma hem med ett nytt perspektiv av hur ett projekt kan komma att drivas samt öka styrkan i Trainee gänget som grupp och kontaktnät. Besöket i Danmark varade i två dagar. På grund av att vi är en blandad trainee-grupp med personer både från Building och Civil så ägnades en dag åt vardera områden.

Dag 1 (Civil-dag)

Började med ett besök på huvudkontoret i Søborg där vi fick träffa Michael Thomsen, direktör för Civil DK där han höll en presentation om deras avdelning och deras arbetssätt. Dagen fortsatte med platsbesök på tre olika Civil-projekt:

Projekt 1, Kronløbsøen: NCC bygger en ny ö vid Köpenhamn Nordhavn, entreprenadsumman är på cirka 1,5 miljarder SEK och omfattas av 63 600 kvadratmeter nybyggnation med 233 bostäder och ett stort parkeringsgarage. Färdigställandetid är beräknat till slutet av 2023.

Projekt 2, Kgs. Nytorv: NCC bygger en ny tunnelbanestation som kommer att vara ett av mest trafikerade tunnelbanestationer i centrala Köpenhamn. Projektet har medfört höga krav på logistiken på grund av det begränsade utrymmet samt att den gamla tunnelbanestationen som ligger precis intill fortfarande var i drift.

Projekt 3, Energinet: NCC har tagit sig an ett rördragningsprojekt åt Energinet som vill stärka kabelnätet för att säkra den framtida elförsörjningen i Köpenhamn. NCC använder sig utav en ny teknik, Watucab, som vi är först ut med i Danmark. Watucab är en metod där kablar spolas genom rör med vatten som transportvätska.

Dag 2 (Building-dag)

Dagen började med ett platsbesök på projektet Hilton Hotell i Köpenhamn. Projektet omfattar renovering och ombyggnad av Nordeas tidigare huvudkontor och omvandla det till ett Hilton Hotell. Entreprenadsumman är på cirka 800 miljoner SEK och projektet förväntas vara klar Q1 2021.

Dagen fortsatte med en lång och mycket intressant genomgång av projektet med Karina Mary Andersen, Senior Project Manager NCC. Där berättade hon om hur projektorganisationen är uppbyggd, vilka svårigheter de har haft under projektets gång, vilka risker som de ställs inför under produktionen samt så fick vi höra lite på hennes ledarskapsstil och hur viktigt det är med en välgenomtänkt organisation för stora och komplexa projekt.

Besöket i Danmark var mycket givande, trotts att vi är ett och samma NCC så kunde vi se skillnader i våra arbetssätt samt i organisationen. Vi har mycket att lära från varandra och det ska bli spännande att se hur erfarenhetsåterföring blir över våra geografiska gränser i framtiden!

//Akram

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.