Steg 3: Renspolning och vattenprov

Eleonore

Nu när vattenledningen har blivit pluggrensad och provtryck är det dags för det tredje och sista steget, nämligen renspolning och vattenprov.

Renspolningen gjordes med en vattenmängd på 56 m³ i timmen! Under spolningen sker även provtagningen. Totalt tas tre vattenprover varav två eftervarandra ska vara godkända.

Provtagningen delas upp i två delar, en mikrobiologisk undersökning och en kemisk analys. Om vattenledningen är längre än 300 meter ska man helst ta prov på flera ställen längs ledningen. I vårt fall tog vi prov på fem olika ställen då ledningen är 2 km lång. Nedan ser ni hur provtagningen gick till:

Först bränner man provtagningskranen för att få bort eventuella bakterier.

Därefter låter man vattnet rinna lite och vattentemperaturen mäts med en termometer.
Den mikrobiologiska undersökningen tas i glasflaska och omfattar bland annat Heterotrofa bakterier med 3 respektive 7-dygns odling. Den kemiska analysen tas i plastflaskor och omfattar bland annat pH-värde och kloröverskott.

Det är väldigt viktigt att man tvättat händerna innan och att provtagningsflaskans hals eller mynning inte vidrör provtagningskranen eller något annat föremål. Då kan provet bli förorenat. Som tur är verkar jag ha utfört provtagningen korrekt. Vattenproverna blev godkända och nu är allt klart för slutbesiktningen av entreprenaden som är nu på onsdag den 29 december.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.