Starten på traineeprogrammet

Hej! Mitt namn är Sanna Isaksson Nilsson och jag är Master Trainee på Building Väst i Göteborg. Jag har nu varit trainee på NCC i ett halvår och här kan ni läsa om mina upplevelser under den första tiden.

Rotation ett – arbetsledare Kineum

På projektet Kineum i Göteborg började jag mitt traineeprogram som arbetsledare. Kineum är en totalentreprenad i samverkan mellan NCC och Platzer. Huset är 27 våningar högt och är en mix av kontor, restauranger, hotell och även NCC:s nya kontor i Göteborg. Jag jobbade främst med hotellets spa på plan 27 och 28 samt hotellets restaurang på plan 26. Arbetsuppgifterna varierade mycket och bestod främst av att mängda och beställa material, arbetsleda olika moment, fakturahantering, tidsplansavstämning, besiktningar och självklart mycket mer. Att få vara ute i produktion och testa på olika arbetsuppgifter och moment har varit både kul och lärorikt. Även under min studietid arbetade jag som arbetsledare på Kineum. Det har varit roligt att få vara med ända från att stommen monterades, till att poolerna fylldes och hyresgästen tog över lokalerna. Ovan kan ni se två bilder tagna på samma plats på plan 28 med drygt ett års mellanrum.

Rotation två – kalkyl

Efter årsskiftet gick jag in på min andra rotation hos kalkyl. Rotationen började med att jag fick göra en skuggkalkyl på det befintliga projektet Habitat 7 för att bekanta mig med kalkylprogrammet MAP, mängdningsfunktioner i Bluebeam och testa att göra offertförfrågningar. Just nu hjälper jag till med en kalkyl för en byggnad med bevarandekrav. Det har ett angrepp av hussvamp och ska nu saneras och restaureras. Det finns olika tillvägagångssätt att göra detta på och i samråd med konstruktörkonsulten och arbetsledningen har två förslag tagits fram.

Ett förslag är att riva huset och bygga upp det igen, och det andra är att byta ut delar av huset och sanera de delar som får stå kvar. Kalkylgruppens jobb just nu är att räkna på de båda förslagen och försöka hitta en så kostnadseffektiv lösning som möjligt. Utöver arbetet med mängdning, förfrågningsarbeten och kalkyluppbyggnad har jag även hunnit få insyn i att låsa kalkyler för kostnadsstyrning, beräkningar av hyresgästanpassningar samt hur ekonomiuppföljning sker i MAP under produktionen. Det har varit väldigt kul att få ta del av kalkylens roll under olika skeden av projekten.

Kommande rotationer

Just nu göra jag mina sista veckor på kalkyl och ser fram emot min kommande rotation på inköp och projektering, innan jag går ut i produktion igen på projektet Habitat 7. Men det får ni höra mer om nästa gång.

Trevlig helg!
//Sanna

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.