Spindeln i Finnboda

Det är många nyexade ingenjörer som börjar arbetslivet ute i produktionen som arbetsledare eller entreprenadingenjör. De flesta kan på ett ungefär föreställa sig vad en arbetsledare fyller dagarna med, medan rollen som entreprenadingenjör (EI) ofta upplevs som något mer diffus?! Eftersom jag råkar jobba med världens bästa entreprenadingenjör Maja Wretlind, så överlät jag till henne att berätta mer om sin vardag.

Det är många nyexade ingenjörer som börjar arbetslivet ute i produktionen som arbetsledare eller entreprenadingenjör. De flesta kan på ett ungefär föreställa sig vad en arbetsledare fyller dagarna med, medan rollen som entreprenadingenjör (EI) ofta upplevs som något mer diffus?! Eftersom jag råkar jobba med världens bästa entreprenadingenjör Maja Wretlind, så överlät jag till henne att berätta mer om sin vardag.


En vanlig dag i Finnboda – finns den?
Den största fördelen med min tjänst är att jag i mycket stor utsträckning själv planerar mina dagar. Jag tycker om mitt jobb som mest när det är varierat. Min målsättning brukar vara att ha ett eller ett par möten varje dag, t ex avstämning med någon av våra underentreprenörer (UE), byggmöten med beställaren (HSB Bostad), planeringsmöten med platschef och arbetsledare eller ekonomiavstämningar med våra NCC-kollegor från Anläggning och Mark.

Jag spenderar mesta tiden på bygget, men är den person på bygget som är minst på plats! Glasklart? Det jag menar är att min arbetsplats är projektet och här spenderar jag merparten av veckans arbetstimmar, delvis ute på bygget, men mest inne på platskontoret. Bland oss som jobbar i projekt Finnboda Pirar är jag dock den som oftast åker iväg på möten utanför projektet, exempelvis till NCC:s huvudkontor i Solna.

Finnboda Pirar Stomme Hus 4
Exempel på aktiviteter jag deltar i utanför projektet är nätverksträffar med avdelningens andra entreprenadingenjörer, strategisk utveckling av ekonomistyrning i projekt, inköpsmöten och ekonomiavstämningar med projektchef och produktionschef.

Utöver ovan nämnda möten behöver jag ha mycket tid på platskontoret. Jag får nämligen många frågor, både från beställaren och från underentreprenörer, som kan röra projektering, tillval, tidplaner, metodval. Frågor som jag förväntas hitta ett svar på.

Jag följer normalt produktionens arbetstider (6:30–15:30). Visst är morgnarna tidiga, men det är underbart att vara hemma vid 16-tiden på eftermiddagen!

Gjutning i solen en tidig sommarmorgon


Mina arbetsuppgifter

  • Ekonomi – mina arbetsuppgifter inbegriper hela kedjan från inkommande fakturor, via bedömningar av lyft/fakturering beställare, till prognos på slutkostnad för projektet.
  • Tillval – i produktion av bostadsrätter har kunderna som ska flytta in i lägenheterna gjort tillval på exempelvis typ av parkett, kulör på väggarna, köksluckor, kakel i badrummet eller varför inte en inbyggd skjutdörr i stället för en vanlig innerdörr? Alla dessa val ska först utredas om det är möjligt, och i så fall projekteras och prissättas. Det är mitt ansvar. När vi väl fått listorna på de tillval kunden beställt ska jag också räkna och ta betalt av beställaren.
  • Projekteringsfrågor under produktion – som jag tidigare nämnde landar många frågor från produktionen hos mig. Även om jag själv inte har svaret där och då, så förväntas jag ta reda på vem som sitter inne på det och hur svaret lyder.
  • ”Mötesordförande” – håller i möten vid en hel del olika sammanhang, t.ex. ovan nämnda UE-möten, planeringsmöten, informationsmöten, ekonomiavstämningar.
  • Strategi och fasplanering i projektet – jag har många och långa diskussioner med kollegor på bygget om bästa metodval, möjliga förbättringar eller

    Grilldags – alltid lika uppskattat!

    förenklingar. Den detaljerade tidplanen med varje enskilt arbetsmoment överlämnar jag med varm hand till platschef och arbetsledare, men jag ägnar en hel del tid åt planering på ett mer strategiskt plan. Till exempel kan jag fundera på om vi har tillräckligt med resurser för att montera ståltrappor själva eller bör material och montage istället köpas in som en entreprenad? En annan fråga kan vara hur vi driver produktionen i stomkompletteringsfasen på mest effektivt sätt?

Jag brinner lite extra för att alla i projektet ska trivas och känna sig delaktiga. Därför ägnar jag en del tid till att på olika sätt informera om relevanta nyheter både i projektet, men också från avdelningen och hela NCC. Vi försöker också arrangera trevliga aktiviteter med jämna mellanrum (just nu har vi en lunchgrillning, AW, sommarfest och taklagsfest i pipen).

Min brokiga och krokiga bakgrund och hur jag blev EI på NCC Bostad Stockholm
Efter ett par år i säsongarsvängen tog jag fasta på intresset som följt mig hela livet: byggprojekt (under uppväxten i mindre skala, t.ex. bygga en koja eller hjälpa till med byte av fasadplank på en gammal lada). Samhällsvetare som jag är började jag med tekniskt basår och tog därefter en teknisk kandidatexamen med inriktning arkitektur på Luleå tekniska universitet. Jag engagerade mig i studentidrottens alpina sektion, där NCC sponsrade resan till studentveckan i Hemavan. För att göra en lång historia kort kunde jag via den kontakten ordna mitt första sommarjobb på NCC – närmare bestämt dotterbolaget SMI i Iggesund utanför Hudiksvall (ja, just där ville jag spendera den sommaren!). Det var mitt första jobb i byggbranschen och jag fattade direkt tycke för entreprenadbranschen och särskilt produktionen.

Jag fick erbjudande om att återkomma till SMI sommaren därpå och jag insåg att jag var fast. Fast för soliga dagar ute på byggen, den ”hårda men hjärtliga” jargongen, uppskattningen man får som tjej i branschen, och framför allt tillfredsställelsen i att vara med om att bygga och producera något som sakta men säkert blir färdigt.

Jag kan varmt rekommendera alla att passa på att engagera sig i olika föreningar eller projekt under studietiden – man får ett ovärderligt nätverk och visar ett engagemang som i slutändan kan resultera i vad som helst: sommarjobb, kärlek, ett nytt intresse, eller kanske till och med en fast anställning…

Tack vare min start på SMI kunde jag senare söka en längre praktikperiod på NCC, denna gång i min hemstad Vänersborg. Nu blev byggprojekten i större skala och jag var med i produktionen av en logistikhall med ett så kallat footprint på närmare 50 000 m2. När praktikperioden började lida mot sitt slut sökte och fick jag jobb som entreprenadingenjör på NCC Bostad i Stockholm. Här har jag nu jobbat i ett och ett halvt år och jag trivs som fisken i vattnet, lär mig massor och utvecklas varje dag.

Det bästa med jobbet och NCC
Min roll som spindeln i nätet och problemlösare är rolig, varierad och stimulerande. På NCC finns alltid ett ”proffs” att fråga – oavsett om det gäller en energiberäkning eller någon detalj kring styr- och övervakningsinstallationer. Jag upplever också att NCC på riktigt har insett vikten av mångfald och strävar mot att anställa både fler kvinnor och fler med utländsk bakgrund. Inte för att ta billiga poäng i jämställdhetsdebatten – utan för att det är affärskritiskt (byggbranschen växer så det knakar och det kommer inte finnas någon att anställa om man bara tänker på det gamla vanliga sättet).

Gästbloggare Maja Wretlind, entreprenadingenjör Building Bostad Stockholm

Visionsbild: ÅWL Arkitekter

Maja info

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.