Slutspurt för bloggen!

Hallå igen bloggen! Sedan mitten på maj har jag haft fullt upp med en rotation inom projektering. Inom ramen för denna rotation har jag fått jobba med två spännande, men helt olika projekt.

Avicii Arena görs i samverkan med SGA Fastigheter (SGAF) som vill lyfta hela publikupplevelsen inne i Globen. Byggandet kommer vara komplext då det är stor omfattning på kommande arbeten, kort produktionstid, och det faktum att det är ett renoveringsprojekt. För att detta ska kunna lyckas så måste samverkan med SGAF och andra intressenter fungera.

Bidragit där jag gör mest nytta

NCC har tidigare varit högst delaktig i Globen, dels i konsortiet som byggde arenan 1989 och sedan i egen regi med SkyView 2010. Just att det är renovering innebär att man ofta lyckas hitta någon installation eller byggdel som har oklar användning. Detta medför höga krav på flexibilitet hos samtliga projektmedlemmar för att säkerställa projektets framgång. Det har medfört att min roll inte blivit en renodlad ”projekteringsroll”, utan jag har bidragit där jag gör mest nytta.

De senaste två veckorna har det i praktiken inneburit leverans av rivningsunderlag till Inköp, produktionsplanerat förstärkningsarbeten som kan utföras tidigare än vi ursprungligen tänkt. Samt lett några arbetsmöten för projektering inom olika discipliner.

Globen var fram till nyligen världens största sfäriska byggnad.

Skola ovanpå garage

Det andra projektet, Slakthusskolans parkeringsgarage, M-huset, är mindre i omfattning men har fortfarande sina utmaningar. Denna Fas 1:a utförs inom ramen för strategisk partnering med Stockholms Stads Parkerings AB (SPAB).

I hörnet av Slakthusområdet, kommande Kvarter P, kommer ett P-garage att byggas. Det som gör projektet intressant är att ovanför garaget kommer det byggas en skola i framtiden, vilket har ställt stora krav på samordning mellan projekten. Detta parkeringsgarage kommer vara ett mobilitetshus för hela Slakthusområdet vilket innebär att samtliga P-platser är förberedda med laddning för elbilar och el-mc, leveransskåp för varor samt bilpool.

Vi är mitt uppe i en granskningsperiod, där berörda projektörer och intressenter kontrollerar varandras ritningar för att säkerställa att de är korrekta. Granskningen utförs enligt BEAst Effektivare Granskning. Allt för att få ett så enhetligt arbetssätt som möjligt och i slutändan skapa bästa möjliga förutsättningar under produktion.

P-garaget kommer byggas under den befintliga grushögen. Bilden är tagen från Avicii Arenas projektkontor.

Endast två träffar kvar

För oss i MTP22 så återstår endast två träffar, en erfarenhetsåterföring och bloggöverlämning i december med MTP23 samt avslutningsträffen i Q1/Q2-24 där vi ska presentera slutarbetet. Detta kan liknas vid ett examensarbete av lättare modell, men det får ni kanske läsa mer om i nästa inlägg!

Ansökan till MTP24 öppnar första november, så se till att skicka in en ansökan då!

Väl mött,

Rickard, MTP22

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.