Ett anbud eller ett… anbud. Det är frågan.

Förutspå, beräkna, planera. I stora förenklade drag är det så den traditionella anbudsprocessen ser ut. Samtidigt som att jag, under handledning av anbudsingenjörerna Ulf och Johanna, har skickat ut förfrågningar, mottagit prisuppgifter och fört in siffror i kalkylen i kalkylprogrammet MAP vet jag att Trainee Söderström parallellt med mig har arbetat på ett annat sätt på anläggningsavdelningen en trappa upp. Hon skriver, hon jagar fotografer, hon deltar i workshops. Vad är det egentligen hon gör? Jag var nyfiken. Som tur är befinner vi oss på samma kontor och som tur är nappade hon på att berätta och förklara sitt arbete både för mig och för er bloggläsare!

Förutspå, beräkna, planera. I stora förenklade drag är det så den traditionella anbudsprocessen ser ut. Samtidigt som att jag, under handledning av anbudsingenjörerna Ulf och Johanna, har skickat ut förfrågningar, mottagit prisuppgifter och fört in siffror i kalkylen i kalkylprogrammet MAP vet jag att Trainee Söderström parallellt med mig har arbetat på ett annat sätt på anläggningsavdelningen en trappa upp. Hon skriver, hon jagar fotografer, hon deltar i workshops. Vad är det egentligen hon gör? Jag var nyfiken. Som tur är befinner vi oss på samma kontor och som tur är nappade hon på att berätta och förklara sitt arbete både för mig och för er bloggläsare!

IMG_1860

Sofia

 

Under min första månad inne på anbud har jag fått vara med på ett lite annorlunda anbudsarbete med Trafikverket som beställare. En 7,5 kilometer lång vägsträcka på E20 mellan Vårgårda och Ribbingsberg ska breddas till en 2+2-väg. Det låter kanske inte så spännande, men det som gör projektet unikt är att vi som entreprenörer ska vara med redan från projektets startskott. Vi kommer kunna påverka slutprodukten redan från utredningsskeden i samverkan med konsult och Trafikverket.  Hur kommer slutprodukten påverkas av att produktionskunniga är med redan från start? Blir anläggningen enklare att utföra? Förhoppningsvis blir resultatet en mer effektiv projekteringsprocess och en produktionsvänlig anläggning. Ett pilotprojekt och en samverkansform som jag verkligen hoppas och tror kan bli ett vinnande koncept!

 

Utöver det traditionella anbudslämnandet, där vi lämnar ett pris, har vi även skickat in en 25 sidor lång rapport som beskriver hur vi på NCC vill jobba med mer mjuka parametrar under projektet. Dessa är till exempel organisationsstruktur, konflikthantering, samverkansledning och projektkritiska områden. För varje avsnitt kan vi få ett mervärde som motsvarar en summa som sedan dras av från vår anbudssumma. Entreprenören med lägst totalsumma vinner projektet.

 

Att arbeta med mjuka parametrar är också nytt, men något som Trafikverket arbetar mer och mer med här i väst. Även det en spännande utvecklig! Det känns lite gammeldags att det bara är ett pris som ska styra… Hur vi som företag tänker och hur vi är förberedda på att jobba med mjuka parametrar tycker jag är väldigt viktigt, då jag tror att det skapar ett bättre arbetsklimat. Om vi som arbetar trivs på jobbet tror jag att det speglas i det vi bygger. Mer mjukhet säger jag!

 

Nu väntar vi på resultatet… och visst hade det varit spännande att få vinna detta pilotprojekt, vara ledande i branschen i denna nya samverkansform och att få fortsätta att vara där mitt i smeten!

                                                                                                                    Sofia Söderström, Trainee Civil SE West

Sofia

Jag håller med Sofia: Tummen upp för att arbeta mer med mjuka parametrar! Det märks i branschen att människans betydelse i projekten lyfts mer och mer. Trivsel och bra organisation gör skillnad!

Vår tidigare traineebloggare Hanna Hagenbjörk på NCC i Malmö skrev i somras ett inlägg om anbudsingenjörens traditionella arbete, en process som jag tror att flertalet anbudsingenjörer känner igen sig i. Projektet jag har varit med i den senaste månaden här på kalkylavdelningen har bestått av just detta sätt att arbeta och är ett boendeprojekt bestående av 52 lägenheter som ska byggas strax söder om Göteborg. Lika väl som att vi behöver ta hänsyn till mjuka parametrar får vi såklart inte glömma att siffror och tabeller trots allt fortfarande är en viktig del i processen. Se så rättvis och inkluderande jag är!

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.