Se bakåt för att komma framåt?

God förmiddag från ett höstigt Göteborg! 

God förmiddag från ett höstigt Göteborg! 

Under traineeprogrammet har du stor möjlighet att själv påverka dina rotationer, där du och din chef gemensamt sätter upp en utvecklingsplan för dina 18 månader. För snart 1,5 år sedan presenterade jag och min vän Anna vårt examensarbete på Chalmers; ”Learning from lessons learned – How to preserve knowledge and improve relations in order to decrease additional costs and quality defects in new housing projects”. För mig kändes det då ganska naturligt att önska att få göra en rotation på vår Eftermarknadsavdelning, som tar vid i våra projekt efter slutbesiktningen och hanterar alla ärenden under garantitiden.

Så för snart en månad sedan sa jag alltså hejdå till mina kalkyl-kollegor på kontoret och flyttade till Vassgatan, för att göra en rotation på Eftermarknad. På kalkyl fick jag vara med i anbudsarbetet genom ett helt projekt, jag lärde mig verkligen jättemycket och trivdes väldigt bra. Det är alltid lite tufft när man ska rotera, men samtidigt även det som är charmen med traineeprogrammet (och byggbranschen). Jag uppskattar verkligen att ha fått se så många olika delar inom NCC, och såhär i slutskedet av programmet ha fått mer förståelse för hur allt hänger ihop.

Per Erik Josephson skriver i sin artikel Långsiktig framgång: Reducera fel och slöseri i byggandet (2013): ”fel är oundvikliga och uppstår i alla byggprocesser”. Det låter ju rätt tröstlöst. Fel är såklart aldrig önskvärt. Det kostar pengar, tid och energi. Det påverkar slutkunden och alla aktörer i projektet. Men, om vi lyckas analysera brister och lära oss av varandra, är det också en möjlighet att bli bättre varje gång och att utveckla arbetssätt som bidrar till ännu bättre slutprodukter.

Byggbranschen har stora utmaningar när det kommer till kunskaps- och erfarenhetsåterföring. Kunskapshantering har blivit identifierat som avgörande för framgångsrika byggprojekt, samtidigt som det är en stor utmaning att bevara kunskap från ett projekt och föra den vidare till ett annat (Dave and Kosekela, 2009*, Josephson 2013*).

Jag tror och hoppas att jag kommer lära mig massor under denna rotationen, dels vilka lösningar som fungerar och vilka som inte gör det, vilka fel som är återkommande och hur man kan reducera dess uppkomst. Men även hur vi inom vår organisation ska lämna över projekt internt, för att underlätta just informationsöverföring och utbyte av erfarenheter och hela tiden bli bättre. Dagens fredagstips blir alltså: har du möjlighet att få en inblick i eftermarknadsarbetet, gör det.

Vad kom vi då fram till i vårt examensarbete, tillslut:

”…the authors of the thesis conclude that a long-term perspective would increase profitability and overall knowledge in the organisation. By being able to learn from wrongdoings in past projects, understand where and why problems arise, and handle subcontractor relations, organisations increase their ability to predict which projects will be profitable and less troublesome in the future. Hence, knowledge transferal, as well as monitoring and analysing errors and defects entail success in a competitive and intense market”. 

På måndag ska vi på Eftermarknad träffa vår inköpsavdelning för erfarenhetsåterföring. Det är så roligt att jobba på ett företag som hela tiden vill bli bättre.

Trevlig fredag!

//Mikaela Landin Hellqvist, Trainee avdelning hus Göteborg

 

*Dave, B., & Koskela, L. (2009). Collaborative knowledge management – A construction case study
*Josephson P. E., (2013). Långsiktig framgång: Reducera fel och slöseri i byggandet

 

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.