Så här blir du lärling på NCC

Hej,

Hej,

För en tid sedan fick vi en fråga här på bloggen om hur man går till väga för att få en lärlingsplats
på NCC. Här kommer ett svar från vår personalman Per Mangs som arbetar i region Stockholm/Mälardalen.

mvh

David Artberg
Studentkoordinator

På NCC har vi elever från olika skolor som utbildar sig enligt mål och bestämmelser som parterna i BYN har tagit fram tillsammans med skolverket.

Eleverna ska göra ex antal timmar APU enligt målbeskrivning för byggprogrammet under sina 3 år på gymnasiet. APU=Arbetsplats förlagd utbildning.
BYN=Byggnadsindustrins yrkesnämnd=Parterna Fack/Arbetsgivare.
En APU plats kan leda till en anställning efter gymnasiet men det sker inte med automatik.
Under APU tillhandahåller NCC med handledare som är yrkesarbetare som vi har utbildat och informerat om gällande utbildningsavtal.

Sköter eleven sina studier i skolan och APU så finns möjligheten att få jobba på sina ferier och studiedagar. När en elev får en anställning efter åk 3 så tittar BYN på betyg (poäng)och ferietid och klassar eleven enligt gällande avtal.

Tex mattematik 100 poäng=100 timmar, om man har alla ämnen minst G så innebär det 2500 poäng= 2500 timmar, om eleven även klarat av karaktärsämnena så tillkommer en bonus på 300 poäng/timmar. Om eleven har jobbat på ferier och studiedagar så får eleven även tillgodoräkna sig den tiden dock högst 600 timmar.

Så en optimal byggelev som får en lärlingsanställning efter byggprogrammet kan starta sin färdigutbildning på 3400 timmar mot målet som är 6800 timmar.
NCC policy är att en elev ska ha alla ämnen i gymnasiet godkända för att få en lärlingsanställning det kan finnas undantag om eleven har försökt men ändå får IG i vissa ämnen. Det sker i samråd med elevens lärare och handledaren på NCC.
För mer info.
http://www.byn.se/
per.mangs@ncc.se

Per Mangs
08 585 512 45

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.