Rebecca gästbloggar

Hej!

Hej!
Jag som har ordet denna vecka på bloggen heter Rebecca Lord och är trainee på Building Hus i Stockholm. I skrivande stund har jag varit trainee i snart 6 månader, vilka jag spenderat ute i produktion.

Under min trainee-tid har jag hittills varit på två projekt. Det första projektet, Mästerhuset i centrala Stockholm, var en hyresgästanpassning där en befintlig hyresgäst önskat bygga om sina lokaler i en fastighet som NCC uppfört några år tidigare. Detta var ett mindre projekt där jag fick stort eget ansvar i min produktionsledande roll. Här fick jag också möjligheten att vara på plats i princip från start till slut, vilket gav en bra överblick för hela processen. Det faktum att jag och min arbetsledarkollega tillsammans hade gemensamt ansvar för samtliga moment inom produktionen bidrog ytterligare till att jag här fick en övergripande och värdefull introduktion till produktion.

Mitt andra projekt som jag befinner mig på just nu är ett betydligt större projekt, Sergelhuset vid Sergels torg mitt i centrala Stockholm. Detta är ett partneringprojekt där Vasakronan är beställare och där projektet utgör en del av deras stadsutvecklingsprojekt Sergelstan som omfattar kvarteren kring Sergels torg i hjärtat av Stockholm

Projektet består av olika entreprenaddelar där Zengun och Veidekke är medentreprenörer och där NCC:s entreprenad kommer utgöra kontor, bostäder och restauranger inklusive en skybar på taket. På Sergelhuset har jag haft rollen som arbetsledare där jag fått en utökad förståelse för den operativa produktionsledningen samt arbetsmiljöarbetet i ett större projekt. Till skillnad mot min roll på Mästerhuset har mitt ansvarsområde här på Sergelhuset varit begränsat till ett fåtal moment. Varje enskilt moments omfattning blir naturligtvis större ju större själva projektet är.

På Mästerhuset var vi en liten arbetsgrupp där vi sällan var fler än 15 personer totalt på plats samtidigt, med både tjänstemän och yrkesarbetare inräknat. Detta gjorde det relativt enkelt att få till en bra sammanhållning med god kommunikation och samordning. På Sergelhuset är bemanningen betydligt större än så med fler och större yrkesgrupper och även fler och större gränssnitt vilket är där de flesta problemen oftast uppstår. Detta utgör en utmaning gällande samordning vilket är något som både Vasakronan och NCC jobbar kontinuerligt med att förbättra och upprätthålla. Under projektets gång har regelbundna aktiviteter anordnats för att främja en bättre sammanhållning, både mellan de olika entreprenörerna samt mellan entreprenörer och underentreprenörer. Vi är ett bra team som det är både roligt och lärorikt att få vara en del av!

//Rebecca

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.