Projekt kommer, projekt går, eftermarknad den består

Under en månad i augusti fick jag se mer av Göteborg och dess omnejd än jag gjort på de sex år jag bott här. Detta tack vare min rotation på vår eftermarknadsavdelning som har hand om garantin för de projekt NCC byggt här i väst. Det har varit väldigt kul att få se många av de fina projekt som byggts senaste åren och hur de blir när de är klara.

Det är nämligen så att efter ett projekt är färdigbyggt och slutbesiktigat så har entreprenören ett garantiansvar i två eller fem år samt en ansvarsperiod på tio år. Vanligtvis så genomför man två besiktningar under denna tid, en efter två år och en efter fem år. Dessa besiktningar och eventuella ärenden som kommer på projekten hanteras av eftermarknadsavdelningen.

Krävs mycket samordning

En stor del av jobbet på eftermarknadsavdelningen ligger i att utreda vad som är orsaken till eventuella fel samt avgöra om det ett garantifel eller inte. Det som visar sig vara garantifel skickas vidare till respektive underentreprenör eller hanteras av NCC själva. Det är inte alltid helt lätt att avgöra vem som står som ansvarig för ett fel då det ofta är många discipliner inblandade i varje byggdel. En strulande dörr kan bero på allt från leverantören av dörr, beslag eller automatik till den som monterat respektive del. Det kan även bero på den som drar fram strömmen till dörren eller på det system som styr kopplingen mellan kortläsare och automatiken.

Det krävs även en hel del samordning för att sedan kunna åtgärda fel samtidigt som det pågår en verksamhet eller att personer bor i husen. Vissa utrymmen är mer svåråtkomliga än andra så som sjukhus, fängelser och flygplatser.

Hur minimerar vi problem under garantitiden?

Redan i projekteringen så fattas många beslut som kan påverka hur resultatet håller sig över tid. En bra samverkan mellan projekteringsledare och eftermarknadsavdelningen är ett viktigt verktyg för att kunna bolla lösningar och förebygga problem i framtiden. Här i väst så vet jag att eftermarknad t.ex. är med och granskar en hel del handlingar.

Juridiken blir alltid som viktigast då det uppstår problem eller oklarheter. Schyssta och trygga avtal som tydligt beskriver ansvarsfördelning mellan parterna är därför viktigt för ett gott samarbete under både produktion och garantiperiod.

Viktigt med dokumentation

Att kontinuerligt dokumentera information som är viktig för eftermarknad i stället för att spara på överlämningsarbetet till slutet underlättar både för de i produktion och eftermarknad. Extra viktigt är det att dokumentera då man frångår standard eller något som är bestämt sedan tidigare. Vem har beslutat vad och varför beslutades det? Bilder är också bra för att visa hur man gjort eller hur delar som senare byggs in ser ut.

Det är också viktigt att tänka på varför vi lämnar över drift och underhållspärmar. En bra och tydlig DoU-pärm hjälper den som flyttar in att veta hur de ska ta hand om sin byggnad på bästa sätt. Ett bra underhåll minskar risken för onödigt slitage eller fel.

Jag vill med detta inlägg även passa på att tacka det härliga gänget på eftermarknad för denna rotation. Vi håller kontakten 😉

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


  • Roger Andersson

    12 september, 2022 06:16

    Bra sammanfattning 🙂