Nytt år ny rotation

Hösten har gått i extrem fart med produktion, utbildningar, traineeträffar och grävmaskinskörning. Efter 4 månader in i programmet är det dags att bli ny på jobbet igen. Jag lämnar projektet Masthuggskajen vid Järntorget men fortsätter att hålla mig i stan.

Min resa på NCC började egentligen hösten 2018 under arbetsmarknadsmässan VARM där jag snurrade runt för att komma på vad jag ville göra med mitt liv efter examen. Jag var medveten om att olika traineeprogram fanns men hade inte sett det som någon självklarhet att söka, tills jag fick möjlighet att prata med HR på NCC och kände att det trots allt kanske skulle vara något för mig.

Jag bestämde mig för att söka och blev kallad på intervju i början av året. Insåg då att jag inte kunde ha sökt en mer optimal tjänst. Efter fem år på Väg och Vatten på Chalmers med en master inom projektledning visste jag inte helt vad jag var ute efter, men att få en förståelse för branschen och en helhet var viktigt för mig. Traineetjänsten är verkligen perfekt för detta, man får en djup inblick i NCC och en bredd i branschen som är svår att få annars. Dessutom är nätverket man börjar bygga på från dag ett ovärderligt!

Rotation no 1

Min första rotation har varit på projektet Masthuggskajen vid Järntorget i centrala Göteborg. Här byggs kontoren Våghuset och Brick Studios som ska stå klara 2022-2023. När jag anlände var produktionen på väg att starta och markarbetet planerades. På grund av en massa anledningar, med allt från föroreningar till skydd av tredje man, blev starten försenad och den första spontplankan kunde slås först i början av december.

När jag lämnade projektet innan jul var produktionen i full gång med spont och schakt (och lera). Trots att jag fick en annorlunda start jämförelsevis med de traineer som kommit ut i en fullt rullande produktion har tiden på Masthuggskajen varit extremt lärorik! Jag har fått vara med och lösa problem som är ganska vanliga men även problem som är väldigt ovanliga. Vissa av dessa hade jag säkerligen inte ens fått vara inblandad i om jag inte varit med från produktionsstart.

Jag har även fått sitta i mängder av möten som har rört både TA-planer, masshantering och explosionsmätare. Då området kring Masthuggskajen är just gamla igenfyllda kajer finns det mycket att hitta i marken, både tunga föroreningar men även pirer och andra kvarlämningar. Vi har därför haft med oss arkeologer vid schaktningen som har övervakat allt som dykt upp.

Sist men inte minst har jag fått träffa massor av människor som varit inblandade i projektet på ett eller annat sätt, och min markgrupp har verkligen lyst upp en annars mörk och regnig höst! (Gbg hade 10 soltimmar i november…). Så det var med lite vemod jag lämnade Masthugget för nästa rotation.

Bildspel: Våghuset och Brick Studios 2023, Evelina letar gamla kajkanter med arkeologerna i schakten, och Full rullning på arbetsplatsen.

Mot Centralen

Denna vecka har jag börjat på mitt nya projekt som blir att gjuta betong på E02 Centralen. Även detta projektet är en del av Västlänken men en annan etapp än Korsvägen, som Ellen och Mårten skrivit om tidigare. Centralen är ett superspännande och unikt projekt som jag verkligen ser fram emot att få en inblick i och jag tror att det kommer bli minst lika bra som Masthuggskajen! Jag återkommer i vecka 12 och berättar mer om det.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.