Nya projekt i Göteborg

Nu är jag tillbaka för mitt andra gästinlägg på bloggen. Jag har precis avslutat min rotation på kalkylavdelningen och fått ett nytt uppdrag på avdelningen PD (Property Development).

Jag var på kalkylavdelningen drygt två månader där jag fick vara med och räkna på diverse projekt i Göteborg. Första tiden innebar mycket inläsning och navigering i de program/verktyg som används. Att kalkylera projekt betyder att man är inne i ett väldigt tidigt skede. Utifrån handlingar och ritningar skapar man en kalkyl där varje byggdel är pris-, tid- och resurssatt. Det innebär arbete med bl.a. 3D-modeller, 2D-ritningar, beskrivningar, avtal och underentreprenörer.

Det roliga har varit att föreställa sig hur hela produktionen kommer gå till och ta fram en tidplan för arbetet. Att gå ut på plats och använda sin fantasi till att planera samt försöka lägga upp allt så smidigt som möjligt. Det har varit utmanande på sitt sätt och samtidigt väldigt lärorikt. Mycket jag tar med mig härifrån.

Projekt i Stockholm och Göteborg

Denna veckan påbörjade jag min nya rotation blir på PD där jag fått ett uppdrag som involverar ett par projekt i Göteborg & Stockholm. Ser fram emot att skriva mer om det i mitt nästa gästinlägg längre fram!

Som ett avslut på detta inlägg kör vi tre snabba frågor med några från den tidigare traineegruppen (färdiga 2020). En uppdatering i vad de gör just nu och hur de påverkats av den rådande situationen i världen.

 • Hur har ditt arbete/ din arbetsplats påverkats av Covid-19?
 • Vilken tjänst har du nu efter Trainee-programmet?
 • Vad tar du med dig från tiden som Trainee?

Petter Hellström, Stockholm:

 • Det är en utmaning att bedriva projektstudio på distans. Vi försöker att skapa en digital projektstudio via Teams, med olika mötesrum och visuella verktyg. Det går förvånansvärt bra, men det är svårt att få till det lika naturligt som en vanlig fysisk projektstudio.
 • Projekteringsledare på avd. Bostad Stockholm
 • Att det ofta är jättebra att våga ställa så kallade ”dumma frågor”. Inte enbart på grund av att det är lärorikt för en själv, utan också som ett pedagogiskt verktyg för att hitta bra lösningar på kluriga problem.

Ida Björhagen, Göteborg:

 • Nej inte mycket, färre besök och att vissa jobbar hemma.
 • Arbetsledare på Building Väst.
 • Det jag tar med mig är alla olika människor och kollegor som jag har haft möjlighet att träffa och fått arbeta med. Jag tar också med mig möjligheten att få insikt och arbeta med olika uppgifter inom NCC:s organisation. Sist men inte minst alla underbara traineeträffar med de andra traineerna, vilka stjärnor!

Prince Jeddi, Malmö:

 • Inte särskilt mycket. Våra yrkesmedarbetare och underentreprenörer jobbar i skift och vi håller aktiviteter utomhus. Sedan följer vi såklart folkhälsomyndighetens anvisningar och restriktioner.
 • Arbetsledare på Building Syd.
 • Alla nya medarbetare över hela koncernen man fått lära känna och träffa. Sedan tar jag med mig den erfarenheten och bredden man fått av att arbeta i så många olika roller med så många olika medarbetare.

Viktor Börnfors, Malmö:

 • Produktionen rullar på som vanligt. Antalet tillåtna personer i mötesrum är mer begränsat. Handsprit överallt. Inga externa besökare på kontoret då vi sitter tillsammans med Trafikverket.
 • Entreprenadingenjör/projektingenjör
 • Kontaktnät inom organisationen, lärdomar om hur man kan styra projekt på olika sätt och så klart erfarenheten från att ha provat ett flertal roller.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.