Ny på jobbet

Hej! Mitt namn är Trixie och jag är trainee på Civil Stockholm som är en del av NCC infrastructure. Jag började som trainee i september och har min första rotation vid Roslagsbanans nya hållplats, Arninge station.

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga en gångbro över E18. Bron ska länka samman Arninge station med Arninge handelsplats. Projektstart var i oktober 2019 och det beräknas vara färdigt november 2021.

Det är snart ett år sedan jag ansökte till NCC:s Master Traineeprogram. Mitt sikte under studietiden var att ha ett arbete där jag kan få erfarenhet från olika roller i en byggprocess och samla praktisk erfarenhet. Jag ville få en helhetsbild av byggbranschen och  förståelse för hur ett projekt genomförs. Innan jag kom ut till Arninge för första gången var jag supernervös. Nervös för att ”vara ny på jobbet” och för att göra fel. Men direkt när jag klev innanför dörren till baracken fick jag ett bra bemötande av alla på bygget. Det tog inte lång tid innan jag kände mig bekväm och varm i kläderna.

Foton: Trixie Swahn och Christer Halldén.

Första rotationen

I min första rotation har jag har haft varierande uppgifter likt en entreprenadingenjör. En entreprenadingenjör arbetar med upprättande av planeringsunderlag, anbuds- och produktionskalkyler, projekteringsledning, inköp, plan- och ekonomiavstämningar samt kontakt med beställare och underentreprenör. När jag kom in i projektet var det prognosperiod. En prognos görs fyra gånger per år och visar i vilken riktning projektet är på väg och bygger på tidigare utfall. Det är i prognos som man får en hint om hur projektet mår och vilka återstående arbeten, kostnader och intäkter som kan tänkas komma. Jag har haft ansvaret för att jämföra prognosen mot föregående samt ursprungsbudget och lokaliserat kostnadsförändringar där granskning av skillnader gjorts.

Förutom att jag varit med i prognosarbete från start till slut så har jag även fått en inblick i andra områden. Jag har t.ex samlat in och kollat EPD:er för olika material och mängdat upp byggnadsmaterial inför beställning. Jag har också varit med och diskuterat kontraktsfrågor och rättigheter både mot beställare och mot underentreprenör. Här är det lätt att fastna i diskussioner om vad alla inblandade tycker och tänker. Därför har bläddrandet i AMA och AB04 varit ytterst viktigt för att hålla diskussionerna sakliga. Eftersom det är många involverade i ett sådant här stort projekt förstår jag nu vikten av en bra struktur inom projektet, kommunikation mellan beställare och underentreprenörer samt dagbok och annat underlag för att kunna bevisa vad som gjorts.

Det har varit en händelserik höst och jag tycker att jag lärt känna projektet bakom kulisserna i den här rotationen. Nu ser jag fram emot min nästa rotation på E4 – Förbifart Stockholm i Hjulsta. Där kommer jag gå som arbetsledare och få användning för mina varselkläder.

Önskar er en trevlig andra advent!

/Trixie

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


  • Lise-Lotte Jonhede

    6 november, 2021 09:50

    Så häftigt, det är Inge små saker du har i ditt jobb Trixie
    Hälsningar från norra Öland