NCC från en finanstrainees perspektiv

Hej Bloggen, i detta inlägg kommer ni att få läsa om NCC från en finanstrainees perspektiv och vilken kritisk roll den övergripande ekonomifunktionen har för ett större bolag. Mitt namn är Max och jag har spenderat mina fem första månader på Group Business Control som är en av NCC:s övergripande funktioner.

Hej Bloggen, i detta inlägg kommer ni att få läsa om NCC från en finanstrainees perspektiv och vilken kritisk roll den övergripande ekonomifunktionen har för ett större bolag. Mitt namn är Max och jag har spenderat mina fem första månader på Group Business Control som är en av NCC:s övergripande funktioner.

Bild från NCC:s huvudkontor i Solna, Stockholm.

Group Business Control (GBC) syfte är att bidra styrelsen och företagsledningen med rätt information för att kunna fatta bra strategiska beslut. Informationen som funktionen bidrar med ska göra det lättare för företaget att leverera kortsiktiga och långsiktiga strategiska mål som i sin tur bidrar till att öka affärsverksamhetens resultat.

IT – nyckeln till framgång

Under tiden på GBC har jag fått se olika delar av en stor funktion som bidrar till den huvudsakliga styrningen av NCC. Att få inblicken hur viktiga ekonomiska beslut fattas utifrån faktiska siffror, analyser och prognoser har bidragit till att jag fått en bättre förståelse för vad som krävs för att ett bolag som NCC ska lyckas att fatta bättre beslut. En stor del av min tid har spenderats på IT där jag bland annat fått vara delaktig i upprättande av budget, prognos och bokslut, både på en övergripande nivå för hela IT-organisationen och mer nära de olika funktionerna inom IT.

Under tiden på IT fick jag bland annat vara delaktig vid en hopslagning av IT Industry och den centrala IT-organisationen. Något som blev tydligt är hur viktigt styrning, planering och uppföljning är för att en sådan hopslagning ska ske på ett smidigt och korrekt sätt.

Fika med GBC på kontoret i Solna.

Dags för nya arbetsuppgifter

Nästa vecka är det dags för en kort rotation till Strategi. Under denna rotation ska jag hjälpa till med att göra en marknadsanalys på NCC. I början av Mars roterar jag sedan vidare till Building Sverige där jag kommer få se NCC:s verksamhet från ett annat perspektiv. Allt jag får vara med om där kommer ni kunna läsa om i mitt nästa inlägg, men innan jag lämnar er så vill jag avsluta kort med vad jag uppskattar mest med traineeprogrammet hittills.

Något jag uppskattat som trainee är att få se olika delar av ett stort företag som NCC. Dels för att det är kul med nya utmaningar, men också för att det ger en väldigt god förståelse för alla olika delar som gör ett stort företag framgångsrikt. Sist, men inte minst, får man en väldigt stor möjlighet till personlig utveckling eftersom man kontinuerligt får nya arbetsuppgifter och rotationer inom lika områden och således hela tiden ställs inför nya utmaningar.

Trevlig helg och på återseende.

//Max

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


  • Ida Fransson

    9 februari, 2024 19:30

    Du är varmt välkommen till Building Sweden i mars Max ✨