NCC bygger kontor i världsklass

Nästa vår kommer NCC i Malmö att flytta från sitt kontor ute i Västra Hamnen till supermoderna och fräscha lokaler i kontrosbyggnaden eXlent Hyllie. Byggnaden kommer att inrymma över 7000 m2 kontorsyta som fördelas på sex våningar i ena halvan av byggnaden och åtta våningar i den andra halvan. Högst upp kommer det finnas en gemensam takteras där vi alla kommer kunna njuta av den underbara utsikten mot Öresund och det vackra vädret.
Aerial view, New Hyllie Office

eXlent Hyllie ligger granne med hotell, Malmö Arena, Malmömässan och Skandinaviens största köpcenter Emporia. Bilden är skapad av Tomorrow AB

eXlent Hyllie. Bilden är skapad av Tenjin Visual, Kanozi.

eXlent Hyllie, så här kommer byggnaden se ut när den är klar. Bilden är skapad av Tenjin Visual.

Takterassen. Bilen är skapas av Tomorrow AB

Härlig takterrass med vacker utsikt. Bilen är skapas av Tomorrow AB

Projektet eXlent Hyllie har stort miljöfokus vilket även återspeglas i namnet som byggnaden fått i och med att den kommer att certifieras som BREEAM Excellent, den näst högsta miljöcertifieringsnivån som finns för byggnader i dagsläget. Det här är alltså en byggnad i toppklass, den kommer nämligen att bli en av de mest framstående byggnaderna i världen vad gäller miljöprestanda och arbetsmiljö.

BREEAM står för Building Research Establishment Environmental Assessment Method och är världens mest använda miljöcertifieringssystem för byggnader. Systemet utvecklas av ett brittiskt forskningsinstitut. BREEAM arbetar med nio olika fokusområden: management, föroreningar, markanvändning och ekologi, energi, hälsa och välbefinnande, avfall, vatten, material och transport. För att klara den höga miljöcertifieringsnivån på eXlent Hyllie har man arbetat flitig med samtliga nio områden redan i ett tidigt skede. Till exempel gjordes en ekologisk undersökning av tomten för att se om det fanns viktiga arter att bevara. Utifrån resultaten av undersökningen utformades utemiljön, därefter fattades beslutet att förse byggnaden med sedumtak, dels för att ta hand om dagvattnet lokalt men även för att öka artrikedomen i området. Sedumtak fungerar som ett vattenmagasin som fördröjer avrinningen till reningsverket där vattnet sedan tas om hand. Med hjälp av vattenmagasin kan vatteninflötet till reningsverken jämnas ut vilket minskar risken för att orenat vatten släpps ut vid reningsverket på grund av överbelastning, dessutom minskas risken för lokala översvämningar.

Man gjorde även tidiga utredningar kring koldioxidutsläpp orsakat av byggnadens energiförsörjning. För att minska byggnadens koldioxidutsläpp installeras solceller på taket.  eXlent Hyllie kommer även GreenBuilding certifieras, för att få detta certifikat krävs att byggnaden förbrukar 25 % mindre energi än nybyggnadskraven i BBR. Detta klarar eXlent Hyllie utan problem, beräkningar visar nämligen att byggnaden kommer att förbruka hela 51 % mindre energi än nybyggnadskraven i BBR. För att ge hyresgästerna ett incitament att hålla nere sin förbrukning av värme, kyla och verksamhetsel kommer förbrukningen att mätas individuellt så att hyresgästerna visuellt kan följa sin förbrukning.

God arbetsmiljö är ett annat viktigt fokusområde, lokalernas utformning har planerats med hänsyn till dagsljusinsläpp och arbetsmiljö, alla arbetsplatser kommer att ha utsikt genom fönstren. Miljövänliga material med låga emissioner har valts för att skapa en god inomhusmiljö med bra luftkvalité.  Utformning av luftflöden i ventilationssystemet, akustik och rätt ljusstyrka vid arbetsplatserna är andra viktiga parametrar som man tagit hänsyn till för att skapa en bra arbetsmiljö.

Här om veckan besökte jag projektet eXlent Hyllie och tänkte passa på att dela med mig av lite bilder därifrån. Bygget startade i september förra året och inflyttningen är planerad till april nästa år. När jag var på besök var hela stommen uppe och stomkompletteringen pågick för fullt.

Utsikt mot Emporia Malmömässan

Utsikt mot Emporia och Malmömässan.

Utsikt mot Öresund

Utsikt mot Öresund.

Stommen är uppe

Stommen är uppe.

Ett av de överta våningsplanen

Ett av de översta våningsplanen, en hel del jobb återstår.

Den invändiga trappan är på plats

Den invändiga trappan är på plats.

Min härliga kollegor

Min härliga kollegor.

Jag tycker att det är superkul att vara del av ett företag som utvecklar och bygger högpresterande byggnader ur funktions-, miljö- och arbetsmiljöperspektiv. eXlent Hyllie är bara ett exempel av NCC:s BREEAM certifierade byggnader, NCC är nämligen den ledande aktören på den nordiska marknaden inom detta område. Sedan 2010 har NCC som ambition att BREEAM certifiera alla sina internt utvecklade kommersiella fastigheter. Att just det här miljöcertifieringssystemet valts beror bland annat på att det är det mest krävande och utmanande certifieringssystemet. NCC har utvecklat och bygger just nu kontorsbyggnaden Torsplan 2 i Stockholm vilket kommer att bli Sveriges första BREEAM Outstanding certifierade byggnad. Det är bara 12 kontorsbyggnader i välden som uppnått denna slutnivå.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.