Möjligheter på NCC

Mitt namn är Elin Rörström och jag är trainee på Infra Services i Stockholm. För tillfället är jag på avslutet av min tredje rotation där jag har varit ute i projektet Trafikplats Häggvik som är en del av förbifart Stockholm.  Under mina tidigare rotationer har jag varit med i finplaneringen av ett projekt i Arninge och deltagit i projekteringen av en del av Norrtälje Hamn.

Mitt namn är Elin Rörström och jag är trainee på Infra Services i Stockholm. För tillfället är jag på avslutet av min tredje rotation där jag har varit ute i projektet Trafikplats Häggvik som är en del av förbifart Stockholm.  Under mina tidigare rotationer har jag varit med i finplaneringen av ett projekt i Arninge och deltagit i projekteringen av en del av Norrtälje Hamn.

Min inställning har från första början varit att vilja lära, se och utvecklas så mycket som möjligt och där är traineeprogrammet en fantastisk möjlighet!

Med traineeprogrammet har jag hittills bland annat fått uppleva följande möjligheter:

– Se olika typer av projekt i olika skeden
Nedan är två bilder från mina två rotationer ute i produktion, den övre visar på finplanering i Arninge och den nedre ett vägbygge i Trafikplats Häggvik. Dessa två projekt skiljer sig väldigt åt bland annat i form av storlek, omfattning och skede vilket har varit väldigt lärorikt att få uppleva.

Vardag i finplanering i Arninge

Vardag i Större markprojekt i Häggvik


– Pröva på olika roller inom projektet

Möjligheten att få pröva på olika roller som bland annat arbetsledare, entreprenadingenjör, KMA och utsättare ger en större förståelse för helheten och underlättar vetenskapen om vad jag vill hålla på med efter traineeprogrammet.

– Delta under projekteringsarbetet
Den komplexitet och de utmaningar som finns under projekteringen hade jag inte uppfattat helt innan min rotation på projektutvecklingsavdelningen. Jag upplever att det har varit väldigt lärorikt att få en större förståelse för de tidiga skedena av ett byggprojekt.

– Bygga kontaktnät
När man får möjligheten att rotera arbetsplatser träffar man på mycket folk och bygger ett kontaktnät vilket är väldigt användbart för framtiden.

– Gå på kurser och utvecklas
Jag uppskattar att det finns stora möjligheter på NCC att öka sina kunskaper genom olika kurser gällande bland annat produktion och säkerhet. Inom traineegruppen har vi även fått möjlighet att gå kurser gällande samarbete och självmedvetenhet vilket har varit väldigt utvecklande.

– Delta i gemenskapen i traineegruppen
Att få vara en del av gemenskapen i traineegruppen är väldigt betydelsefullt. Vi delar erfarenheter, utvecklas och gör många roliga aktiviteter tillsammans. Nedan kan ni se hur kul vi hade det i Hemavan.


I skrivande stund har jag ett antal månader kvar på traineeprogrammet och flera kommande rotationer att se fram emot, tillexempel på inköp- och kalkylavdelningen. Möjligheterna fortsätter.

Många frågar mig ”vad vill du bli efter traineeprogrammet?” och mitt svar är enkelt. Jag vill inte ta ställning till detta innan jag nyttjat den möjlighet jag fått att pröva på olika uppgifter.

En slutsats som kan dras, efter de upplevelser som jag har haft hittills inom NCC, är att oavsett roll, projekt, skede osv. innebär en tjänst hos NCC alltid möjligheter. Jag ser fram emot att fortsätta lära, se och utvecklas inom NCC.

Hoppas att vi ses därute!

/ Elin Rörström

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.